De Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis is een samenwerkingsverband van historici in Vlaanderen en Nederland die zich bezighouden met de bestudering van het vroegmoderne tijdvak. Doelstelling is het aanhalen van onderlinge contacten door middel van het uitwisselen van gegevens, het organiseren van conferenties en de publicatie van lezingen. 

Jaarcongres 2019

Op vrijdag 25 oktober vindt in het IISG in Amsterdam het jaarcongres van onze vereniging plaats. Als thema werd deze keer gekozen voor ‘Perspectieven op gender in de Nieuwe Tijd’. Sprekers zijn o.a. Suze Zijlsta, Bob Pierik, Heleen Wyffels, Nathalie Franckaerts, Jonas Roelens en Elwin Hofman. Op onze website vindt u het programma en verdere website.