De Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis is een samenwerkingsverband van historici in Vlaanderen en Nederland die zich bezighouden met de bestudering van het vroegmoderne tijdvak. Doelstelling is het aanhalen van onderlinge contacten door middel van het uitwisselen van gegevens, het organiseren van conferenties en de publicatie van lezingen. 

Jaarcongres 2019

Op vrijdag 9 november 2018 vindt in Leuven het jaarcongres van onze vereniging plaats. Als thema werd deze keer gekozen voor ‘Vroegmoderne geschiedenis in actuele debatten’. Sprekers zijn o.a. Marjolein ’t Hart, Anita Boele, Karan Fatah-Black, Lieke van Deinsen, Anton van der Lem en Wim De Winter. Op deze website vindt u alvast de vooraankondiging van het congres. Meer info over het programma, de locatie en de inschrijving volgt in een later stadium. Indien u vragen heeft, kunt u alvast secretaris@vnvng.eu contacteren.