De Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis is een samenwerkingsverband van historici in Vlaanderen en Nederland die zich bezighouden met de bestudering van het vroegmoderne tijdvak. Doelstelling is het aanhalen van onderlinge contacten door middel van het uitwisselen van gegevens, het organiseren van conferenties en de publicatie van lezingen. 

Jaarboek ‘Feestelijke cultuur’ is uit

De 2019-editie van ons jaarboek Nieuwe Tijdingen is uit. Negen historici, samengebracht door Joop Koopmans en Dries Raeymaekers, bestuderen vroegmoderne festiviteiten. De bundel komt voort uit ons feestelijke lustrumcongres in 2017. Een overzicht van de artikelen kan u hier vinden.