Jaarcongres 2019: Vroegmoderne genderpatronen

Perspectieven op gender in de Nieuwe Tijd

Vrijdag 25 oktober 2019, IISG – Amsterdam

Met de opkomst van de vrouwengeschiedenis in de jaren zeventig en de aandacht voor gender zijn ook vroegmoderne vrouwen in beeld gekomen. Dit geldt eveneens voor onderzoek waar eerst de focus vooral lag op mannen en hun activiteiten, zoals dat naar de VOC. De academische richting ‘vrouwenstudies’ zorgde ook voor aandacht voor de rol van mannen in de vestiging en handhaving van het ongelijkheidsbeeld. Tegelijkertijd werd gekeken naar ongelijkheid onder mannen; sommige sociale definities van mannelijkheid hadden voorrang boven andere. Dit werd een centraal punt in ‘homostudies’. Net als in vrouwengeschiedenis werd wetenschappelijk onderzoek verbonden met het streven naar emancipatie en bevrijding. Beide richtingen verenigden zich in genderstudies.

Zoals ook door verschillende onderzoekers is betoogd, heeft integratie van een genderperspectief in historisch onderzoek gevolgen die verder gaan dan simpelweg de toevoeging van extra groepen aan het bestaande onderzoek. Ze vraagt om een fundamentele herbezinning op concepten die vaak hun betekenis hebben gekregen vanuit een specifieke mannelijke insteek. Tijdens het Jaarcongres 2019 van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis willen we hier verder over nadenken. Wat betekent het toevoegen van een genderperspectief concreet voor het vroegmoderne onderzoek? En wat heeft dit type onderzoek tot nu toe opgeleverd? Welke thema’s zijn tot nu toe onderbelicht en vragen om verdere uitwerking?

Programma

10.30     Ontvangst met thee en koffie

11.00     Opening door Guido Marnef (voorzitter) en jaarvergadering

11:30     Suze Zijlstra (Universiteit Leiden)Aziatische moeders en Euraziatische dochters: vrouwen en de machtsbasis van de VOC in achttiende-eeuws Makassar

12:00     Bob Pierik (Universiteit van Amsterdam): Gender en mobiliteit. Vrouwen en mannen in de straten van vroegmodern Amsterdam

12:30     Lunch

13:30     Heleen Wyffels (KU Leuven): Revolutionair of niet? Gegenderde arbeidspatronen in het vroegmoderne boekwezen

14:00     Nathalie Franckaerts (Universiteit Antwerpen): Aen alle vleeschouwers hunne vrouwen’. De juridische statuten en economische activiteiten van premoderne Antwerpse vleesverkoopsters (1503-1795)          

14:30     Thee en koffie

15:00     Jonas Roelens (Universiteit Gent): ‘Dat volck dat uijt Hollant ghejaeght is.’ Sodomie, migratie en stedelijke identiteit in vroegmodern Antwerpen

15.30     Elwin Hofman (KU Leuven): Gender op de pijnbank. Mannelijkheid en vrouwelijkheid in criminele ondervragingen in de achttiende eeuw

16:00     Discussie

16:30     Borrel

Locatie

Het jaarcongres vindt plaats in de Max Nettlau-zaal in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.

Adres:

Cruquiusweg 31
1019 AT Amsterdam

Voor informatie over de bereikbaarheid van het IISG, zie https://iisg.amsterdam/en/collections/using

Vanaf Amsterdam Centraal kunt u gebruik maken van het openbaar vervoer: zie www.9292.nl

Registratie

De kostprijs voor deelname aan het Jaarcongres bedraagt € 25 (studenten betalen € 15). U kunt zich tot vrijdag 18 oktober 2019 inschrijven per e-mail aan secretaris@vnvng.eu en door tegelijkertijd het verschuldigde bedrag over te maken op de rekening van de vereniging:

IBAN BE96 0682 3425 2805 / BIC: GKCCBEBB (VNVNG te Brussel), onder vermelding van “Jaarcongres 2019” en uw naam.