Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis
LedenlijstVersie 1 maart 2012DOWNLOAD HIER HET AUTHORISATIE/WIJZIGINGSFORMULIER OM UW GEGEVENS AAN TE LEVEREN OF TE WIJZIGEN
Auwera, Prof. Joost Vander
Prof.Dr. MBA- Sectiehoofd a.i. Oude Beeldhouw- en Tekenkunst, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ Ė Docent Museumkunde en Kunstenbeleid Universiteit
Onderzoeksbelangstelling: kunst en cultuur in de lange 17de eeuw

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Van de Beek, drs. Theo
Onderzoeksbelangstelling: Religie en politiek in de zeventiende eeuw, met name de Nadere Reformatie

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Bie, Annelies de
Universiteit Antwerpen
Onderzoeksbelangstelling: sociaal-economische geschiedenis, ambachtsgeschiedenis, technische kennis

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Brand, Dr. Hanno
hoofd vakgroep geschiedenis en letterkunde, Fryske Akademy
Onderzoeksbelangstelling: Geschiedenis van de Hanze, Stedelijke elites, Maritieme geschiedenis, Geschiedenis van het hof.

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Van Bruaene, Dr. Anne-Laure
Postdoctoraal onderzoeker, Universiteit Gent
Onderzoeksbelangstelling: Cultuurgeschiedenis, stadsgeschiedenis, reformatie, politieke cultuur

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Camp, Dorrit van
Wetenschappelijk consulent - archivaris, Museum Plantin-Moretus
Onderzoeksbelangstelling: Familie- en bedrijfsarchieven - Antwerpen 16de-18de eeuw - Sociaal-economische geschiedenis - Antwerpen en Zuidelijke Nederlanden

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Cauwer, Dhr. Peter L.R. de
AIO, Universiteit van Amsterdam
Onderzoeksbelangstelling: Het beleg van 's Hertogenbosch, 1629; instellingengeschiedenis (lokale instellingen, centralisering); Opstand/Tachtigjarige Oorlog

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Cools, Prof. Dr. Hans
Katholieke Universiteit Leuven
Onderzoeksbelangstelling: Sociale, politieke en culturele geschiedenis van de 15de tot en met de 17de eeuw (in het bijzonder die van de Nederlanden en van ItaliŽ.

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Damme, Ilya van
Aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
Onderzoeksbelangstelling: Economische, sociale, culturele, politieke en institutionele ontwikkeling van de Zuidelijke Nederlanden in de "Ongelukseeuw" (1648-1715); relatie tussen kleinhandel en materiŽle cultuur in Antwerpen en Brussel (1648-1800); ontw. Kamers van Koophandel

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Damme, Ludo van
Onderzoeksbelangstelling: Brugge in de 16e eeuw; boek- en bibliotheekgeschiedenis Brugge

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Deceulaer, Dr. Harald
Rijksarchief te Brussel
Onderzoeksbelangstelling:Sociale en culturele geschiedenis, maatschappelijke betekenis van het Recht

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Derks, Dhr. Sebastiaan
Onderzoeksbelangstelling: institutionele geschiedenis; Italiaans-Nederlandse en Italiaans-Spaanse contacten, 16e-17e eeuw; hofcultuur; historiografie

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Devos, Isabelle
Docent
Onderzoeksbelangstelling: Historische Demografie; Sociaal-Economische Geschiedenis; Geschiedenis der Geneeskunde

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Dijk, drs. Robert
werkzaam bij Gemeente Haarlem (digitalisering archieven)
Onderzoeksbelangstelling: 16e-17e eeuw, waterstaatsgeschiedenis in combinatie met militaire, politieke en economische geschiedenis

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Dixhoorn, Arjan van
postdoc navorser
Onderzoeksbelangstelling: Geschiedenis van de burgersamenleving; Culturele en politieke participatie 1400-1700; Publieke opinievorming en opstandigheid 1400-1750

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Doncker, Drs. Tim de
Onderzoeksbelangstelling: Stadsgeschiedenis, cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, corporaties

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Dral, Drs. Wim
Onderzoeksbelangstelling: Anthonie van der Heim; eerste helft 18de eeuw

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Duerloo, Prof. Luc
Onderzoeksbelangstelling: Het Habsburgs bewind over de Nederlanden, met bijzondere nadruk op de raakvlakken tussen politiek, religie en kunst; de regering van de aartshertogen Albrecht en Isabella

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Duprť, Sven

Docent / Postdoc FWO, Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis / Vakgroep Kunstwetenschappen Universiteit Gent
Onderzoeksbelangstelling: wetenschapsgeschiedenis, kunstgeschiedenis, 16de-17de eeuw

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Ebben, Dr. Maurits
Universitair docent, Universiteit Leiden
Onderzoeksbelangstelling: Geschiedenis van de Republiek; Vroegmoderne geschiedenis van Spanje en Latijns Amerika

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Essen, drs. Arend van
docent RUG (sectie Vroegmoderne Geschiedenis)
Onderzoeksbelangstelling: Simon van Slingelandt (1664-1736)

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Fagel, Dr. Raymond
Universitair docent, Universiteit Leiden
Onderzoeksbelangstelling: 16de eeuw; Spaans-Nederlandse contacten; Nederlandse emigratie; hofcultuur; handelsgeschiedenis

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Frenne, Liesbeth de
Wetenschappelijk medewerker, Universiteit Gent
Onderzoeksbelangstelling: Politieke en institutionele geschiedenis van de Nieuwe Tijd; Migratie tijdens de 16de-17de eeuw; Geschiedenis van Groot-BrittanniŽ

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Friedeburg, Prof. Robert von
Onderzoeksbelangstelling: Sociale geschiedenis; geschiedenis van politieke ideeen 16e-18e eeuw

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Fuss, Dr. Ulrike Valeria
Katholieke Universiteit Leuven
Onderzoeksbelangstelling: Book-history and illustration in the 17th entry, graphic arts in the early modern the period, book-trade in 15th-18th century

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Gelder, Dr. Maartje van
Universitair docent, Universiteit van Amsterdam
Onderzoeksbelangstelling: Handelsgeschiedenis; VenetiŽ; Mediterrane wereld; diplomatie; bekeerlingen

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Geurts, Dr. Jac H.J.
Universitair docent, Universiteit Nijmegen
Onderzoeksbelangstelling: Staatsvorming in de Nieuwe Tijd; Amerikaanse geschiedenis

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Gevers, Dhr. A.J.
Archivaris
Onderzoeksbelangstelling:

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Goossens, Carine
medewerkster Archief de Bergeyck
Onderzoeksbelangstelling: Adel en adellijke levensstijl in de nieuwe tijden

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Goossens, Drs. Thomas
Vrije Universiteit Brussel
Onderzoeksbelangstelling: Staatsvorming, militaire revolutie, militaire geschiedenis, Oostenrijkse Nederlanden, politiek en instellingen

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Groenveld, Prof. Dr. S.
Em. Prof. Universiteit Leiden
Onderzoeksbelangstelling:

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Groesen, Dr. Michiel van
UD Nieuwe Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam
Onderzoeksbelangstelling: Beeldvorming, Atlantisch Gebied, Gouden Eeuw, tekst en beeld, uitgevers

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Gubbels, Drs. Maarten
Promovendus rechtsgeschiedenis Radboud Universiteit Nijmegen
Onderzoeksbelangstelling: Nederlandse politieke en institutionele geschiedenis (1500-1650), m.n. het hertogdom Gelre

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Haanen, drs. Emile
Onderzoeker Stichting Historisch Onderzoek Weert
Onderzoeksbelangstelling: Oostenrijks-Gelderland in relatie met de Oostenrijkse Nederlanden en de Habsburgse monarchie

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Hanus,Jord
Aspirant FWO-Vlaanderen
Onderzoeksbelangstelling: Sociale ongelijkheid en mobiliteit, (Stedelijke) kapitaalmarkten, Stads- en staatsfinanciŽn, Staatsvorming

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Hart, Mevr. Dr. Marjolein 't
Universitair docent, UvA
Onderzoeksbelangstelling: Oorlog en samenleving in de vroegmoderne tijd, in het bijzonder in Nederland 1580-1680 Steden en staatsmacht, in het bijzonder Amsterdam en Antwerpen 1530-1830

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Hoore, Baudouin d'
Onderzoeksbelangstelling: De adel in de 18e eeuw; de inventarisatie van adellijke familiearchieven.

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Huysman, drs. Ineke
ICT CoŲrdinator ING
Onderzoeksbelangstelling: 17e eeuw, hofcultuur, elite-geschiedenis, (culturele) netwerken, relaties Franche-Comtť-Zuidelijke Nederlanden, vrouwen in de vroegmoderne tijd, digitalisering historische bronnen

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Janssens, Prof. Dr. Gustaaf
Afdelingshoofd Archief van het Koninklijk Paleis, Brussel Deeltijds hoofddocent KU Leuven
Onderzoeksbelangstelling: Opstand in de Nederlanden (ca. 1564-1585); het bewind van de hertog van Alva in de Nederlanden; Joachim Hopperus; Ordonnanties van Filips II (1564-1585)

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Koenheim, Mevr. Adrienne
Onderzoeksbelangstelling: Hendrik van Brederode, adelsgeschiedenis 14e-17e eeuw. Politieke geschiedenis 16e-17e eeuw

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Koopmans, Dr. Joop
Onderzoeksbelangstelling: Geschiedenis van de politieke cultuur en vroegmoderne pers, staatsvorming, staatsinstellingen en representatieve organen in de Republiek en andere delen van Europa

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Kortlever, Drs. Yolande
Onderzoeksbelangstelling: De geschiedenis van stad en land van Bergen op Zoom; de jaarmarkten van Bergen op Zoom

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Kranen, Dick
Onderzoeksbelangstelling: n.o.brabant, midden limburg, advertenties in oprechte haarlemse courant, maashandel, tolboeken

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Kuiper, Prof. Yme

RU Groningen
Onderzoeksbelangstelling: Religiegeschiedenis (i.h.b. doopsgezinden), Elitegeschiedenis (i.h.b. adel en patriciaat), Mentaliteitsgeschiedenis (hekserij)

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Lamal, Nina
Onderzoeksbelangstelling: Nieuws en vorming publiek debat, Nederlandse Opstand, Italiaanse betrokkenheid Nederlandse Opstand

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Lanoye, Diederik
Onderzoeksbelangstelling: Politieke geschiedenis van de 16e-17e eeuw; universiteitsgeschiedenis in de Nederlanden

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Lesaffer, Prof. Randall
gewoon hoogleraar rechtsgeschiedenis Universiteit van Tilburg, deeltijds hoofddocent KU Leuven
Onderzoeksbelangstelling: Geschiedenis internationaal recht; Diplomatieke geschiedenis; Externe rechtsgeschiedenis

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Lesger, Dr. Clť
Universitair docent Universiteit van Amsterdam
Onderzoeksbelangstelling: 1) de ruimtelijke economie van de Nederlanden; 2) organisatie van vroegmoderne handel en informatievoorziening; 3) de ruimtelijke structuur van steden; 4) locatiepatronen van de detailhandel

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Limberger, Dr. Michael
Universiteit Gent
Onderzoeksbelangstelling: Economische geschiedenis, plattelandsgeschiedenis, Stadsgeschiedenis, financiŽle geschiedenis, wereldgeschiedenis

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Looijsteijn, Dr. Henk
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Onderzoeksbelangstelling: Sociale, culturele en intellectuele geschiedenis in de vroegmoderne Nederlanden

Onderzoek / /Publicaties / /Contactgegevens


Lyna, Dries
FWO-aspirant aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis (Universiteit Antwerpen).
Onderzoeksbelangstelling: Vroegmoderne kunstmarkt; handelaars en Ėagenten van luxe-artikelen; klant-verkoperrelatie; marketingstrategieŽn avant la lettre (reclame, advertenties, etc.)

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Marnef, Dr. Guido
Hoogleraar, Universiteit Antwerpen
Onderzoeksbelangstelling: Politieke, religieuze en culturele geschiedenis, 16e-17e eeuw; Reformatie en Opstand in de Nederlanden

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Martyn, Prof. dr. Georges
Docent Universiteit Gent
Onderzoeksbelangstelling: Geschiedenis van recht, gerecht en criminaliteit

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Meij, Drs. Otto van der
Onderzoeksbelangstelling: Brabant 17e eeuw, elite

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Meijer, Drs. Albert
Onderzoeksbelangstelling: Zeeland 17de eeuw, Bestuur en cultuur

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Mensema, Dhr. A.J.
Archivaris Historisch Centrum Overijssel te Zwolle
Onderzoeksbelangstelling: Adelsgeschiedenis en vrijmetselarij

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Meuwissen, Mevr. Drs. D.
Onderzoeker Rijksuniversiteit Groningen
Onderzoeksbelangstelling: Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Mijers, Mevr. Dr. E.
Universitair docent, University of Reading
Onderzoeksbelangstelling: Schotse-Nederlandse intellectuele verhoudingen 17e eeuw Empire Politieke theorie William Carstares Vroege Verlichting

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Nierop, Prof. Henk van
Hoogleraar Nieuwe Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam
Onderzoeksbelangstelling: Nederlandse Opstand, Gouden Eeuw, Romeyn de Hooghe

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Nijenhuis, Mevr. Dr. Ida
Onderzoeksbelangstelling: Geschiedenis van politiek en bestuur ten tijde van de Republiek; intellectuele geschiedenis, met name die van het economisch denken.

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Nobel, drs. Arjan
aio Universiteit Leiden
Onderzoeksbelangstelling: Politieke instituties; Politieke participatie; Interactie stad en platteland; Boekgeschiedenis

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Onnekink, Dr. David
Universitair docent, Universiteit Utrecht
Onderzoeksbelangstelling: politieke geschiedenis Engeland en Republiek en internationale betrekkingen, religieus conflict

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Oosterbosch, dr. Michel
werkleider Algemeen Rijksarchief; hoofddocent KU.
Onderzoeksbelangstelling: instellingen- en rechtsgeschiedenis Ancien Rťgime (m.n. collaterale raden, Grote Raad van Mechelen, notariaat)

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Padmos, Drs. Jeroen
CoŲrdinator Interim Organisatie Rijksarchieven ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderzoeksbelangstelling: Elitestudies, politieke en culturele participatie, institutionele geschiedenis

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Panhuysen, Luc
Historicus, schrijver
Onderzoeksbelangstelling: Willem III; Heinsius; Spaanse Successie-oorlogen; Vredes van Nijmegen, Rijswijk en Utrecht

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Pasmans, Patrick
Pedagogisch adviseur Syntra Vlaanderen, Bestuurslid Vrienden van het Stedelijke Museum en Archief Diest, Voorzitter van de Diestse Studiekring voor Numismatiek
Onderzoeksbelangstelling: middeleeuwse lakennijverheid in de zuidelijke Nederlanden; de penningen van de middeleeuwse gilden actief in de Zuidelijke Nederlanden

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Peele, Drs. Ada
promovenda Universiteit Leiden
Onderzoeksbelangstelling: Politieke, sociale en culturele geschiedenis van de 18e eeuw met name in de Republiek (Holland) en Pruisen

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Pollmann, Prof. dr. Judith
Bijzonder hoogleraar geschiedenis en cultuur van de Republiek der Verenigde Nederlanden
Onderzoeksbelangstelling: Nederlandse Opstand, religie, reformatie, contrareformatie, herinneringscultuur, egodocumenten, tolerantie, nieuws en publieke opinie

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Pols, Richard H. van der
Historicus, schrijver
Onderzoeksbelangstelling: Middeleeuwen Ė Nieuwe en Nieuwste Gesch./Militair- Maritiem

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Prinsen, A.J.H.M.
Archivaris
Onderzoeksbelangstelling: stadsgeschiedenis; Staats-Vlaanderen

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Put, Dr. Eddy

Werkleider Rijksarchief Leuven, Deeltijds hoofddocent KULeuven
Onderzoeksbelangstelling: Onderwijs, gerecht en kerk in de vroegmoderne tijd; archiefwetenschap

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Reijner, drs. Cees

Drs. & MA , docent geschiedenis voortgezet onderwijs vwo/ buitenpromovendus Universiteit Leiden
Onderzoeksbelangstelling: Nederlanden, ItaliŽ, Nederlandse Opstand, Italiaanse geschiedschrijving, netwerken, politieke en culturele geschiedenis

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Roelevink, Mej. Dr. J.
senior onderzoeker Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag
Onderzoeksbelangstelling: Staatkundige geschiedenis + administratieve geschiedenis; kerkgeschiedenis; universiteitsgeschiedenis 17e -19e eeuw

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Roosenboom, Dhr. Henk
Wetenschappelijk medewerker Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
Onderzoeksbelangstelling: Nieuwe geschiedenis met nadruk op de regio Zuid-Oost Noord-Brabant Sociaal-culturele geschiedenis, geschiedenis van het onderwijs

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Rooze-Stouthamer, Dr. C.
Onderzoeksbelangstelling: Hervorming en Opstand in Zeeland

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Royen, Dr. Laetita van
Onderzoeksbelangstelling:Maria van Hongarije; Habsburg; politieke geschiedenis

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


De Ruysscher, Dave
Assistent Rechtsgeschiedenis, KU Leuven
Onderzoeksbelangstelling:Geschiedenis handelsrecht, 16de en 17de eeuw/Geschiedenis milieurecht, 16de en 17de eeuw

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Schepper, Prof. Dr. H. de
Prof. Em., Universiteit Nijmegen
Onderzoeksbelangstelling: Karel V; Philips II en de aartshertogen; landsheren van de Nederlanden; de landvoogden in de Nederlanden, 16de-17de eeuw; Rechts- en instellingengeschiedenis van de Nederlanden, 1400-1780; Parlementaire geschiedenis, 19de eeuw; Staats- en identiteitsvorming in de Nederlanden, 15de-17de eeuw; Spaans-Nederlandse en de Bourgondisch-Nederlandse relaties, 15de-17de eeuw

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Serruys, Michael-W.
AIO Vaderlandse Geschiedenis, Universiteit Leiden
Onderzoeksbelangstelling: De invloed van de Zuid-Nederlandse verkeerspolitiek op de handelsstromen tussen de Republiek en de Oostenrijkse Nederlanden 1715-1789

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Sicking, Dr. Louis
Onderzoeksbelangstelling: Nederlanden 15e/16e eeuw; politiek-economie; Maritieme geschiedenis; expansiegeschiedenis/ontdekkingsreizen

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Soly, Prof. dr. Hugo
Onderzoeksbelangstelling: Ambachtsgilden; exportnijverheden; percepties van arbeid

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Splinter, Ing. Carl
Deeltijd student geschiedenis Universiteit Utrecht
Onderzoeksbelangstelling: Vrede van Utrecht

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Staelen, drs. Carolien de
Onderzoeksbelangstelling: De materiŽle cultuur in het zestiende-eeuwse Antwerpen

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Storme, Prof. Matthias E.
buitengewoon hoogleraar KU KLeuven & UA
Onderzoeksbelangstelling: Constitutionele geschiedenis, rechtsgeschiedenis

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Swart, Dr. Erik
Onderzoeksbelangstelling: De Nederlandse Opstand; Oorlog en samenleving; politieke geschiedenis; cultuurgeschiedenis

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Symoens (De Ridder-Symoens), Hilde
Onderzoeksbelangstelling: Cultuurgeschiedenis, universiteitsgeschiedenis, onderwijsgeschiedenis

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Thomas. Dr. Werner
Universitair docent, Katholieke Universiteit Leuven
Onderzoeksbelangstelling: Spaans-Nederlandse betrekkingen in de Nieuwe Tijd. Inquisitie

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Vanhoutte, JŁrgen
Archivaris-consulent en Afdelingshoofd Eerstelijnszorg
Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw
Onderzoeksbelangstelling: Adelsgeschiedenis; Onderwijsgeschiedenis; Religieuze geschiedenis; Archivistiek en erfgoedbeheer

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Vanhoutte, Petra
Stadsarchivaris Diest
Onderzoeksbelangstelling: Archivistiek, ambachten en gildewezen, lekenassociaties, stadsgeschiedenis, adelsgeschiedenis

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Verberckmoes, Prof. Johan
Universiteit Leuven
Onderzoeksbelangstelling: Humor/ interculturele relaties/ koloniaal BraziliŽ

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Vermeesch, Mevr. Dr. Griet
Vrije Universiteit Brussel
Onderzoeksbelangstelling: Stadsgeschiedenis, oorlog en samenleving, staatsvorming, fiscaliteit

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Vermeir, Dr. Rene
Universitair docent, Universiteit Gent
Onderzoeksbelangstelling: Politieke en institutionele geschiedenis van de Nieuwe Tijden

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Vermoesen, Dr. Reinoud
Dr./Mandaatassistent Geschiedenis Universiteit Antwerpen
Rurale economie, huishoudeconomie, economische stromen tussen stad en platteland

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Verschure, Han
Onderzoeksbelangstelling: Grensgebied Holland-Brabant in de Vroegmoderne tijd

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Vrolijk, Mevr. Marjan
Onderzoeksbelangstelling: rechtsgeschiedenis

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Wagenaar, Dr. Pieter
Onderzoeksbelangstelling: Bestuursgeschiedenis.

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Wassink, Dr. J.F.A.
Gemeentearchivaris van Weert
Onderzoeksbelangstelling: lokale rechtspraak en bestuur, mn Weert, boerenschansen in Nederland en Belgie

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Van der Wee, Prof. Em. Herman
Onderzoeksbelangstelling: Sociaal-economische geschiedenis.

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Van der Weel, Mevr. drs. Heleen B.
stadsbeiaardier Den Haag / organiste
Onderzoeksbelangstelling: beiaard / beiaardiers

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Winter, Dr. Anne

Docent Vakgroep Geschiedenis Ė Vrije Universiteit Brussel Pleinlaan 2, 1050 Brussel
Onderzoeksbelangstelling: Migratie Ė arbeid Ė armoede Ė sociaal beleid Ė stadsgeschiedenis

Onderzoek / / Publicaties / / Contactgegevens


Wouters, Koen
Aspirant F.W.O.-Vlaanderen, Vrije Universiteit Brussel
Onderzoeksbelangstelling: Elites, netwerken, sociale geschiedenis, stadsgeschiedenis

Onderzoek / / Publicaties / / ContactgegevensHome