ZENO lecture over Marsilio Ficino, 15 november Utrecht

Op 15 november geeft  Grantley McDonald (KU Leuven and Salzburg University)  een lezing over de belangrijke Florentijnse neoplatonist Marsilio Ficino (1433–1499), in the ZENO lezingenreeks. Plaats en tijd: Woensdag 15 november, 16u-18u Sweelinckzaal, Drift 21, Utrecht Meer informatie: klik hier

Colloquium Censorship and Religion in the early modern Low Countries, Leuven 6 november

Dit colloquium besteedt aandacht aan censuur, stuing en (zelf)controle van lezen en schrijven in de vroegmoderne Nederanden. Het woord censuur is in de katholieke en de protestantse traditie een welbekend begrip. Het verschil tussen de Index librorum prohibitorum in de katholieke wereld en het vastleggen van “deugdelijke boeken” voor een dominee-opleiding en de gemeente is […]

Call for Papers – deadline 1 november 2012

‘Het pleit is in den zak!’ Procesdossiers uit het Ancien Regime en hun perspectieven voor historisch onderzoek. Studiedag in het Algemeen Rijksarchief Maandag 11 maart 2013 Harald Deceulaer & Sébastien Dubois Voor meer informatie: CFP Het pleit is in den zak

Jaarcongres 2012: Lobbypraktijken in de vroegmoderne Nederlanden

Brussel 21 september 2012 Lees hier het verslag! Met bijdragen van: Arjan Nobel (Universiteit van Amsterdam): “Van tijt tot tijt bevordert ende gerecommandeert.” Plattelandslobby in Den Haag in de vroegmoderne tijd Klaas Van Gelder (Universiteit Gent), Lobbywerk van de Staten van Vlaanderen tijdens en meteen na de Spaanse Successieoorlog Femke Deen (Universiteit van Amsterdam): Lobbyen en […]