Dag van het Onderzoek 2012: Materiële Cultuur

Met bijdragen van: Luc Duerloo (Universiteit Antwerpen), inleiding Harm Nijboer en Marloes Scholtens (Universiteit van Amsterdam), Nieuwe perspectieven met betrekking tot de digitale ontsluiting van boedelinventarissen Bruno Blondé (Universiteit Antwerpen), Economies of quality” en de materiële renaissance. De vergeten consumptierevolutie van de Lage Landen in de Lange Zestiende Eeuw Julie De Groot, Inneke Baatsen en […]

Jaarcongres 21 september 2012: Lobbypraktijken in de vroegmoderne Nederlanden

Brussel, Paleis der academiën, vrijdag 21 september 2012 Een goed begrip van de mate waarin belangengroepen actief waren in het beïnvloeden van de politieke besluitvorming is essentieel voor ons inzicht in de vroegmoderne politieke cultuur. Vandaag wordt steeds beter begrepen dat politieke besluitvorming een proces was waarbij uiteenlopende maatschappelijke groepen wisselende allianties aangingen en tegenstellingen […]

11. Eddy Put en Werner Thomas (eds.), Onderwijs en kennisoverdracht in de Oude Nederlanden, 1500-1800 (Maastricht 2012)

Bij wijze van inleiding: 30 jaar vroegmoderne onderwijsgeschiedenis in 100 boektitels, Eddy Put De opleiding van leerling-kuipers en de rol en ondergang van het ambacht in het vroegmoderne Antwerpen, Raoul De Kerf De erfgenamen van Gemma Frisius. De wiskunde aan de Universiteit te Franeker in de zeventiende eeuw, Arjen Dijkstra Latijnse scholen in de vroegmoderne Zuidelijke […]

Jaarcongres 2011: Reformatorische controversen in Noord en Zuid

Universiteit Utrecht vrijdag 30 september 2011 Met bijdragen van: Mirjam van Veen (VU Amsterdam), ‘Religieus schermvechten’. De disputaties tussen gereformeerden en dopers in de zestiende eeuw Wim Francois (KU Leuven), Thomas Stapleton, controversetheoloog tussen Engeland en de Nederlanden Gert Gielis (KU Leuven), Slaan of zalven? Meningsverschillen aan katholieke zijde over de bestrijding van heterodoxie in […]

10. Luc Duerloo en Liesbeth de Frenne (red.), Het verdeelde huis. De Nederlandse adel tussen Opstand en reconciliatie (Maastricht 2011)

Inleiding – Luc Duerloo en Liesbeth De Frenne Filips Willem van Oranje en zijn familiale belangen Petra Vanhoutte Otto van Egmond, heer van Kenenburg Jacques Moerman Interlocking dynasties: de familie Arenberg Mirella Marini Adel aan het hof van de aartshertogen Dries Raeymaekers De mythe van Maurits en de moderniteit Erik Swart Prijs wanneer besteld via […]

Dag van het Onderzoek 2011: De Nederlanden en het Atlanticum (1500-1800)

Leiden 25 maart 2011 Met bijdragen van: Werner Thomas (Katholieke Universiteit Leuven):The infrastructure of globalisation. The printing press of the Southern Netherlands and the creation of the Spanish colonial empire inLatin America, 1520-1800 Karel Davids (Vrije Universiteit Amsterdam): Dutch Atlantic connections: The circulation of people, goods and ideas in the Atlantic world, 1680-1795                                   http://www.kitlv.nl/home/Projects?id=19 Project: […]

9. Joop W. Koopmans en Werner Thomas (red.), Propaganda en spektakel. Vroegmoderne intochten en festiviteiten in de Nederlanden (Maastricht 2010)

Inleiding Koopmans en Werner Thomas Politieke media en communicatie tussen hof en stad. De tiendaagse Brugse huwelijksplechtigheden van Karel de Stoute en Margaretha van York in 1468 Jonas Goossenaerts Een jaar vol intochten, feesten, propaganda en spektakel. De rondreis van kroonprins Filips door de Nederlanden in 1549 Jac Geurts Overtuigen door overweldigen. Buitenlandse reizigers over […]

Jaarcongres 2010: Onderwijs in Noord en Zuid (1500-1800)

Leuven 17 september 2010 Met bijdragen van: Dirk Leyder (Rijksarchief Brussel): Le premier et le principal objet d’un cours d’humanités. Over de positie van het Latijn en het klassieke gedachtegoed op de colleges van de Oostenrijkse Nederlanden Eddy Put (Rijksarchief Leuven en KU Leuven): Vroegmoderne Latijnse scholen in de Zuidelijke Nederlanden: een archivistische benadering Arjen Dijkstra (Universiteit […]

Dag van het Onderzoek 2010: Identiteit

Antwerpen 19 maart 2010 Met bijdragen van: Projecten: Peter Stabel (Universiteit Antwerpen): GOA-project Meervoudige identiteiten in een laatmiddeleeuwse en vroegmoderne stad Judith Pollmann (Universiteit Leiden): NWO-project Oorlogsherinneringen en identiteit in de Nederlanden, 1566-1700 Johan Verberckmoes (KU Leuven): OT-project Economische crisis, sociale relaties en culturele voorkeuren in middelgrote en kleine Brabantse steden, 1650-1750 Case-studies: Project meervoudige […]

8. Maartje van Gelder en Esther Mijers (red.), Internationale handelsnetwerken en culturele contacten in de vroegmoderne tijd (Maastricht 2009)

Inleiding – Maartje van Gelder en Esther Mijers De Bergse Paas- en Koudemarkten Yolande Kortlever Handelsnetwerken,  stedelijke ruimte en culturele omgeving in het 16de-eeuwse Antwerpen Jelle De Rock, Jeroen Puttevils en Peter Stabel In liefde en werk met de Lage Landen verbonden: de Genuese koopman  en literator Girolamo Conestaggio (ca. 1530 – 1614/15) Maartje van […]