Dag van het Onderzoek 2007: Stad en platteland in de vroegmoderne tijd

Dordrecht 23 maart 2007 Met bijdragen van: Emile Havers (Stadsarchief Dordrecht): De wijnhandel in Dordrecht   Jeanine Dekker (Universiteit Utrecht): Heerlijkheden en politieke macht op het Zeeuwse platteland 1678-1851 Arno Neele (Universiteit Utrecht): De verschuivende culturele verhouding tussen de stad en het platteland in Zeeland 1750-1850 Rudi van Maanen (Universiteit Leiden): Brieven van burgers aan het […]

4. Geurts (J.) en de Schepper (H.) red., Staatsvorming onder Bourgondiërs en Habsburgers. Theorie en Praktijk (Maastricht 2006)

Inleiding Jac Geurts en Hugo de Schepper Staatsgezag en macht in de Nederlanden. Verworvenheden en beperkingen in het Bourgondisch-Habsburgse systeem. Hugo de Schepper Recht en territorium. De Lotharingse ambities van Philips de Goede. Robert Stein Tussen droom en daad. Karel de Stoute en diens plannen voor een nieuw gewest: ‘Maasland’. Jac Geurts Edellieden en verschuivende […]

Jaarcongres 2006: Filips de Schone (1478-1506). Een vergeten vorst.

Brussel 22 september 2006 Met bijdragen van: Paul De Win (Dienst Adel & Ridderorden, Brussel): Filips de Schone en de Brabantse adel of de Brabantse adel en Filips de Schone? Mario Damen (Universiteit Leiden): Politiek en devotie. De gebrandschilderde glazen van Filips de Schone in de Nederlanden Hans Smit (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag […]

Dag van het Onderzoek 2006: Religie

Leuven 24 maart 2006 Met bijdragen van: Judith Pollmann (Universiteit Leiden): Katholieke identiteit en de Nederlandse Opstand Violet Soen (Katholieke Universiteit Leuven): Ketters verzoenen met de koning? De (on)mogelijke pacificatiestrategie van Karel V, Filips II en hun landvoogden Liesbeth De Frenne (Universiteit Gent): Over het Kanaal. De Zuidelijke Nederlanden als toevluchtsoord voor Engelse katholieke vluchtelingen Toon Quaghebeur […]

2. S. Groenveld, M. Ebben en R. Fagel, red., Tussen Munster & Aken. De Nederlandse Republiek als grote mogendheid (1648-1748) (Maastricht 2005)

Ter inleiding Simon Groenveld Aan het begin van een grote tijd. De Republiek als opkomende mogendheid bij de Vrede van Munster (1648) Simon Groenveld Persuasie en mediatie: de Republiek en de Vrede van Nijmegen (1678) Peter Rietbergen Zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Wilhelm III., die niederländische Republik und der Friede von Rijswijk (1697) Helmut Gabel ‘Een […]

Jaarcongres 2005: De delta als verbinding en scheiding tussen Noord en Zuid, ca. 1585-1650

Middelburg 23 september 2005 Met bijdragen van: C.E. Heyning (Middelburg): De Delta als spil in de kunsthan­del en kunstproductie tussen Vlaanderen/Brabant en Zeeland/Hol­land F. van Lieburg (VU Amsterdam): Invloeden vanuit Vlaanderen op het Zeeuwse calvinisme A.M.J. de Kraker (VU, Amsterdam): Zeeuwen als droogleggers van geïnundeerde landen in Vlaanderen V. Enthoven (Marinemuseum Den Helder): De zogenaamde […]

Dag van het Onderzoek 2005: Politieke theorie en beeldvorming in de zeventiende eeuw en Vrouwen en werk in de zeventiende eeuw

Rotterdam 18 maart 2005 Met bijdragen van: drs. Michel Reinders (Erasmus Universiteit Rotterdam): De pamfletten van 1672 dr. Hans Blom (Erasmus Universiteit Rotterdam): Het bestuurssysteem van de Nederlandse Republiek prof. dr. Katlijne van den Stighelen (Katholieke Universiteit Leuven): Vrouwelijke schilders in de zeventiende eeuw drs. Laura van Aert (Universiteit Antwerpen): Rol van vrouwen in de handel (17e eeuw) dr. […]

1. Marnef (G.) en Vermeir (R.), red., Adel en macht. Politiek, cultuur, economie (Maastricht 2004)

Ter inleiding Guido Marnef en René Vermeir De regenten, de Republiek en het aristocratiseringsproces: een terugblik Joop de Jong ‘Van robins tot très grands nobles’. Carrièreplanning en huwelijksstrategie bij het geslacht Richardot in de Zuidelijke Nederlanden (1540-1701) Jürgen Vanhoutte Stijgende lagere adel. Van Duvenvoirde naar Wassenaer 1523-1665 Simon Groenveld Eer en geweld in de Oost-Nederlandse […]

Jaarcongres 2004: Hoge Rechtspraak in de Nederlanden

Mechelen 1 oktober 2004 Met bijdragen van: Erik-Jan Broers(Universiteit van Tilburg): De Staatse Raad van Brabant, twee eeuwen provisionele rechtspraak Michel Oosterbosch (Algemeen Rijksarchief Brussel en KU Brussel): Het archief van de Grote Raad van Mechelen: mogelijkheden en beperkingen Sarah Castelain en Serge Dauchy (CNRS – Université de Lille 2): Het Parlement van Vlaanderen (1669-1789): één eeuw bewogen geschiedenis, […]