Jaarcongres 2009: Propaganda en spektakel: Intochten en festiviteiten in de Nieuwe Tijd

Maastricht 19 september 2009 Met bijdragen van: Jac Geurts (Radboud Universiteit Nijmegen): “De ene Blijde Inkomste is de andere niet”. Verschillen in politieke iconografie gedurende de rondreis van Filips II door de Nederlanden in 1549 Jonas Goossenaerts (Universiteit Antwerpen): Materiele cultuur van 16e-eeuwse intochten Luc Duerloo(Universiteit Antwerpen): Ommegangen door de Aartshertogen in de 17e eeuw Joop […]

Dag van het Onderzoek 2009: Platteland

Leiden 27 maart 2009 Met bijdragen van: Thijs Lambrecht (Universiteit Gent): Dienstpersoneel op het Vlaamse platteland, ca. 1550-ca. 1800 Sofie De Langhe (Universiteit Gent): Ongehuwde vrouwen op het Brugse platteland in de 18de en begin van de  19de eeuw Sjon Besseling (zelfstandig onderzoeker): Een plattelandsstadje in het hart van de Republiek. De regionale invloedssfeer van Purmerend in de vroegmoderne […]

Jaarcongres 2008: Verscheurd of verbonden? Adel in Noord en Zuid (1568-1648)

Diest 19 september 2008 Met bijdragen van: Petra Vanhoutte (Stadsarchief Diest): “Poner una pica en Flandes”.  Filips Willem van Oranje-Nassau (1554-1618) en zijn familiale belangen en contacten in Noord en Zuid Mirella Marini (Vrije Universiteit Amsterdam): 80 jaar vrouwen tussen Noord en Zuid: de Arenbergse patrimoniale politiek van Margaretha van der Marck-Arenberg (1527-1599) tot Anna van Croy […]

Dag van het Onderzoek 2008: Vervoer en communicatie

Antwerpen 28 maart 2008 Met bijdragen van: Robert Dijk(Universiteit Leiden): Chaos of systeem? Indiening van requesten als basis voor ‘centralisering’ van waterwegen in het hoogheemraadschap van Rijnland (1500-1700) Michael Serruys(Universiteit Leiden): De invloed van de Zuid-Nederlandse transitpolitiek op de verkeersstromen tussen de Zuidelijke Nederlanden (Oostenrijkse Nederlanden en Prinsbisdom Luik) en de Republiek in de achttiende […]

6. Maurits Ebben en Simon Groenveld (red.), De Scheldedelta als verbinding en scheiding tussen Noord en Zuid, 1500-1800 (Maastricht 2007)

Inleiding – Maurits Ebben en Simon Groenveld Een maritiem-economische schets van de deltahavens, 1400-1800 Jan Parmentier Een duivels dilemma: Zeeland en de beheersing van de Schelde, 1572-1609 Victor Enthoven Kunst van gene zijde: Zeeland en de Schelderegio Katie Heyning Zeeuwse zekerheid verankerd in Zeeuws-Vlaamse bodem. Bedijkingen in Staats-Vlaanderen door Noord-Nederlanders en de inrichting van het […]

5. Rene Vermeir en Hugo de Schepper, red., Hoge Rechtspraak in de Oude Nederlanden (Maastricht 2007)

Inleiding – Hugo de Schepper en Rene Vermeir De Staatse Raad van Brabant. Twee euwen provisionele rechtspraak in strafzaken Erik-Jan M.F.C. Broers Violence and political culture in Brabant. The Antwerp craft guild’s opposition against the central authorities in 1659 Birgit Houben De Grote Raad: moord, woordbreuk en andere schandalen. Naar aanleiding van de tentoonstelling in […]

Jaarcongres 2007: Internationale Handelsnetwerken en Culturele Contacten

Bergen op Zoom 21 september 2007 Met bijdragen van: Yolande Kortlever (Het Markiezenhof Historisch Centrum): De Bergse Paas- en Koudemarkten Peter De Cauwer (Universiteit Leuven): ‘Agir en court’. Het informatienetwerk van een Vlaams plattelandsbestuur: de Oudburg van Gent, 1621-1648 Maurits Ebben (Universiteit Leiden): García de Yllán, een bankierende koopman in brood, kogels en kunst,1591-1655 Maartje van Gelder (Universiteit van Amsterdam): In liefde […]

Dag van het Onderzoek 2007: Stad en platteland in de vroegmoderne tijd

Dordrecht 23 maart 2007 Met bijdragen van: Emile Havers (Stadsarchief Dordrecht): De wijnhandel in Dordrecht   Jeanine Dekker (Universiteit Utrecht): Heerlijkheden en politieke macht op het Zeeuwse platteland 1678-1851 Arno Neele (Universiteit Utrecht): De verschuivende culturele verhouding tussen de stad en het platteland in Zeeland 1750-1850 Rudi van Maanen (Universiteit Leiden): Brieven van burgers aan het […]

4. Geurts (J.) en de Schepper (H.) red., Staatsvorming onder Bourgondiërs en Habsburgers. Theorie en Praktijk (Maastricht 2006)

Inleiding Jac Geurts en Hugo de Schepper Staatsgezag en macht in de Nederlanden. Verworvenheden en beperkingen in het Bourgondisch-Habsburgse systeem. Hugo de Schepper Recht en territorium. De Lotharingse ambities van Philips de Goede. Robert Stein Tussen droom en daad. Karel de Stoute en diens plannen voor een nieuw gewest: ‘Maasland’. Jac Geurts Edellieden en verschuivende […]