Symposium ‘De geleerden(auto)biografie als bron in de wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis’, 7 december, Utrecht

Op 7 december vindt in Utrecht een symposium plaats over ‘De geleerden(auto)biografie als bron in de wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis’. Heel wat geleerdenbiografieën laten in verschillende opzichten te wensen over. Wat betekent dat voor hun bruikbaarheid als bron voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis? Meer informatie: klik hier

ZENO lecture over Marsilio Ficino, 15 november Utrecht

Op 15 november geeft  Grantley McDonald (KU Leuven and Salzburg University)  een lezing over de belangrijke Florentijnse neoplatonist Marsilio Ficino (1433–1499), in the ZENO lezingenreeks. Plaats en tijd: Woensdag 15 november, 16u-18u Sweelinckzaal, Drift 21, Utrecht Meer informatie: klik hier

Colloquium Censorship and Religion in the early modern Low Countries, Leuven 6 november

Dit colloquium besteedt aandacht aan censuur, stuing en (zelf)controle van lezen en schrijven in de vroegmoderne Nederanden. Het woord censuur is in de katholieke en de protestantse traditie een welbekend begrip. Het verschil tussen de Index librorum prohibitorum in de katholieke wereld en het vastleggen van “deugdelijke boeken” voor een dominee-opleiding en de gemeente is […]