Jaarcongres 2018: Vroegmoderne geschiedenis in actuele debatten

Leuven, 9 november 2018 De vroegmoderne tijd kan de laatste jaren rekenen op grote belangstelling in Nederland en Vlaanderen. In politieke discussies over (nationale) identiteit, onderwijs en de erfgoedsector wijzen opiniemakers bijvoorbeeld maar al te graag op de economische, politieke, sociale en culturele verworvenheden van de periode voor 1800. Deze interesse in het verleden is […]

Jaarcongres 2017: Festiviteiten in de vroegmoderne Nederlanden

Op donderdag 26 en vrijdag 27 oktober vindt in Groningen het VNVNG jaarcongres 2017 plaats. Het thema van dit lustrumcongres is ‘Festiviteiten in de vroegmoderne Nederlanden’. Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), het Groninger Universiteitsfonds (GUF), Sustainable Society en The Groningen Research Institute for the Study of […]

Jaarcongres 2016: Biografen en hun biografieën over vroegmoderne personen

U kunt de folder-jaarcongres-2016 downloaden. BIOGRAFEN EN HUN BIOGRAFIEËN OVER VROEGMODERNE PERSONEN Brussel, Paleis der Academiën Hertogstraat 1, 1000 Brussel Rubenszaal vrijdag 28 oktober 2016 www.vnvng.eu Inschrijven kan door zich vóór donderdag 20 oktober aan te melden bij Griet.Vermeesch@vub.ac.be en door het overmaken van €20 (€10 tarief MA-studenten) op de rekening van de vereniging met vermelding “Jaarcongres 2016”: IBAN […]

Jaarcongres 2012: Lobbypraktijken in de vroegmoderne Nederlanden

Brussel 21 september 2012 Lees hier het verslag! Met bijdragen van: Arjan Nobel (Universiteit van Amsterdam): “Van tijt tot tijt bevordert ende gerecommandeert.” Plattelandslobby in Den Haag in de vroegmoderne tijd Klaas Van Gelder (Universiteit Gent), Lobbywerk van de Staten van Vlaanderen tijdens en meteen na de Spaanse Successieoorlog Femke Deen (Universiteit van Amsterdam): Lobbyen en […]

Jaarcongres 2011: Reformatorische controversen in Noord en Zuid

Universiteit Utrecht vrijdag 30 september 2011 Met bijdragen van: Mirjam van Veen (VU Amsterdam), ‘Religieus schermvechten’. De disputaties tussen gereformeerden en dopers in de zestiende eeuw Wim Francois (KU Leuven), Thomas Stapleton, controversetheoloog tussen Engeland en de Nederlanden Gert Gielis (KU Leuven), Slaan of zalven? Meningsverschillen aan katholieke zijde over de bestrijding van heterodoxie in […]

Jaarcongres 2010: Onderwijs in Noord en Zuid (1500-1800)

Leuven 17 september 2010 Met bijdragen van: Dirk Leyder (Rijksarchief Brussel): Le premier et le principal objet d’un cours d’humanités. Over de positie van het Latijn en het klassieke gedachtegoed op de colleges van de Oostenrijkse Nederlanden Eddy Put (Rijksarchief Leuven en KU Leuven): Vroegmoderne Latijnse scholen in de Zuidelijke Nederlanden: een archivistische benadering Arjen Dijkstra (Universiteit […]

Jaarcongres 2009: Propaganda en spektakel: Intochten en festiviteiten in de Nieuwe Tijd

Maastricht 19 september 2009 Met bijdragen van: Jac Geurts (Radboud Universiteit Nijmegen): “De ene Blijde Inkomste is de andere niet”. Verschillen in politieke iconografie gedurende de rondreis van Filips II door de Nederlanden in 1549 Jonas Goossenaerts (Universiteit Antwerpen): Materiele cultuur van 16e-eeuwse intochten Luc Duerloo(Universiteit Antwerpen): Ommegangen door de Aartshertogen in de 17e eeuw Joop […]