Jaarcongres 2008: Verscheurd of verbonden? Adel in Noord en Zuid (1568-1648)

Diest 19 september 2008 Met bijdragen van: Petra Vanhoutte (Stadsarchief Diest): “Poner una pica en Flandes”.  Filips Willem van Oranje-Nassau (1554-1618) en zijn familiale belangen en contacten in Noord en Zuid Mirella Marini (Vrije Universiteit Amsterdam): 80 jaar vrouwen tussen Noord en Zuid: de Arenbergse patrimoniale politiek van Margaretha van der Marck-Arenberg (1527-1599) tot Anna van Croy […]

Jaarcongres 2007: Internationale Handelsnetwerken en Culturele Contacten

Bergen op Zoom 21 september 2007 Met bijdragen van: Yolande Kortlever (Het Markiezenhof Historisch Centrum): De Bergse Paas- en Koudemarkten Peter De Cauwer (Universiteit Leuven): ‘Agir en court’. Het informatienetwerk van een Vlaams plattelandsbestuur: de Oudburg van Gent, 1621-1648 Maurits Ebben (Universiteit Leiden): García de Yllán, een bankierende koopman in brood, kogels en kunst,1591-1655 Maartje van Gelder (Universiteit van Amsterdam): In liefde […]

Jaarcongres 2006: Filips de Schone (1478-1506). Een vergeten vorst.

Brussel 22 september 2006 Met bijdragen van: Paul De Win (Dienst Adel & Ridderorden, Brussel): Filips de Schone en de Brabantse adel of de Brabantse adel en Filips de Schone? Mario Damen (Universiteit Leiden): Politiek en devotie. De gebrandschilderde glazen van Filips de Schone in de Nederlanden Hans Smit (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag […]

Jaarcongres 2005: De delta als verbinding en scheiding tussen Noord en Zuid, ca. 1585-1650

Middelburg 23 september 2005 Met bijdragen van: C.E. Heyning (Middelburg): De Delta als spil in de kunsthan­del en kunstproductie tussen Vlaanderen/Brabant en Zeeland/Hol­land F. van Lieburg (VU Amsterdam): Invloeden vanuit Vlaanderen op het Zeeuwse calvinisme A.M.J. de Kraker (VU, Amsterdam): Zeeuwen als droogleggers van geïnundeerde landen in Vlaanderen V. Enthoven (Marinemuseum Den Helder): De zogenaamde […]

Jaarcongres 2004: Hoge Rechtspraak in de Nederlanden

Mechelen 1 oktober 2004 Met bijdragen van: Erik-Jan Broers(Universiteit van Tilburg): De Staatse Raad van Brabant, twee eeuwen provisionele rechtspraak Michel Oosterbosch (Algemeen Rijksarchief Brussel en KU Brussel): Het archief van de Grote Raad van Mechelen: mogelijkheden en beperkingen Sarah Castelain en Serge Dauchy (CNRS – Université de Lille 2): Het Parlement van Vlaanderen (1669-1789): één eeuw bewogen geschiedenis, […]

Jaarcongres 2003: Oorlog en Samenleving in de Nieuwe Tijd

Breda 3 oktober 2003 Met bijdragen van: Marjolein ’t Hart (Universiteit van Amsterdam): Oorlog en oorlogslast in de Noordelijke Nederlanden, 16e-17e eeuw Etienne Rooms (Koninklijke Militaire School, Brussel): De weerslag van de oorlogvoering op de burgerbevolking van de Zuidelijke Nederlanden in de tweede helft van de 17e eeuw (1659-1700) Reinoud Vermoesen (Universiteit Antwerpen): De houding van de Aalsterse […]

Jaarcongres 2002: Adel en Macht. Politiek, cultuur, economie

Antwerpen 27 september 2002 Met bijdragen van: prof. dr. P. Janssens (EHSAL – KU Brussel): Oude en nieuwe adel in de Spaanse Nederlanden (16de-17de eeuw) J. Vanhoutte (lic. Geschiedenis KU Leuven): Van “robins” tot “très grands nobles”: de sociale klim van het geslacht Richardot in de Zuid. Nederlanden (1540-1701) prof. dr. S. Groenveld (Universiteit Leiden): Stijgende lagere adel: […]