scriptieprijs historisch tijdschrift Holland

Het historisch tijdschrift Holland vraagt alle studenten die in collegejaar 2017-2018 een historische bachelor- of masterscriptie hebben geschreven (of dit jaar nog zullen voltooien) mee te dingen naar de scriptieprijs 2018. De winnaar van de beste scriptie ontvangt een bedrag van € 500,00 en de kans om de scriptie als artikel te publiceren in Holland. Lees hier meer over […]

Deadline Volkskrant IISG scriptieprijs over twee dagen

De Volkskrant en het IISG zijn op zoek naar excellente MA-scripties over een historisch onderwerp. Ook studenten van andere studies dan geschiedenis, zijn van harte uitgenodigd mee te dingen naar de prijs. Het IISG stelt € 1.500 beschikbaar  voor de winnende scriptie.De Volkskrant plaatst een interview met de winnaar. Voor meer informatie, zie de oproep. 

Oproep prijs masterscriptie Gent

De Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (MGOG) bekroont een masterscriptie met betrekking tot de geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis van de stad Gent. Deelnemen kan nog tot 12 september. Meer informatie vindt u op de website van de Maatschappij.