De Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis is een samenwerkingsverband van historici in Vlaanderen en Nederland die zich bezighouden met de bestudering van het vroegmoderne tijdvak. Doelstelling is het aanhalen van onderlinge contacten door middel van het uitwisselen van gegevens, het organiseren van conferenties en de publicatie van lezingen.

De eerstkomende activiteit van de vereniging

In 2017 viert de VNVNG haar derde lustrum. Om deze verjaardag op gepaste wijze te vieren, zal het jaarcongres in oktober gespreid worden over twee dagen. Het vindt plaats op 26-27 oktober in Groningen en heeft als thema ‘Festiviteiten in de vroegmoderne Nederlanden’. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd een voorstel voor een paper in te dienen. De uitnodiging en call for papers vindt u hier. Een Engelstalige versie is eveneens beschikbaar (klik hier).

Aangezien het jaarcongres wordt uitgebreid, vindt in 2017 uitzonderlijk geen Dag van het Onderzoek plaats.