VNVNG2021: Afval bestaat niet

29 oktober 2021 – VU Amsterdam

Duurzaamheid is een thema voor de toekomst. Recyclen deden mensen in de vroegmoderne Lage Landen echter ook al. Tijdens het VNVNG-jaarcongres onderzoeken we hoe circulair de steden en de landbouw eigenlijk waren vóór de industrialisatie. Hoe was het hergebruik van afval en restproducten geregeld?


De Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis is een samenwerkingsverband van historici in Vlaanderen en Nederland die zich bezighouden met de bestudering van het vroegmoderne tijdvak. Doelstelling is het aanhalen van onderlinge contacten door middel van het uitwisselen van gegevens, het organiseren van conferenties en de publicatie van lezingen. 

Jaarboek ‘Vroegmoderne geschiedenis in actuele debatten’ is uit

De 2020-editie van ons jaarboek Nieuwe Tijdingen is uit. Vijf historici, samengebracht door Jasper van der Steen en Hans Cools, bestuderen het gebruik van vroegmoderne geschiedenis in hedendaagse debatten. De bundel komt voort uit ons jaarcongres 2018. Een overzicht van de artikelen kan u hier vinden.