Lezing Geoffrey Parker: Charles V and me

dinsdag 11 mei 2021, 17.00 uur, via Zoom

De eminente historicus Geoffrey Parker spreekt bij de VNVNG over zijn nieuwste Habsburgersbiografie. Wat bracht hem tot zijn meer dan zeshonderd bladzijden tellende biografie van keizer Karel V?


De Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis is een samenwerkingsverband van historici in Vlaanderen en Nederland die zich bezighouden met de bestudering van het vroegmoderne tijdvak. Doelstelling is het aanhalen van onderlinge contacten door middel van het uitwisselen van gegevens, het organiseren van conferenties en de publicatie van lezingen. 

Jaarboek ‘Vroegmoderne geschiedenis in actuele debatten’ is uit

De 2020-editie van ons jaarboek Nieuwe Tijdingen is uit. Vijf historici, samengebracht door Jasper van der Steen en Hans Cools, bestuderen het gebruik van vroegmoderne geschiedenis in hedendaagse debatten. De bundel komt voort uit ons jaarcongres 2018. Een overzicht van de artikelen kan u hier vinden.