Jaarcongres 2002: Adel en Macht. Politiek, cultuur, economie

Antwerpen
27 september 2002

Met bijdragen van:

prof. dr. P. Janssens (EHSAL – KU Brussel): Oude en nieuwe adel in de Spaanse Nederlanden (16de-17de eeuw)

J. Vanhoutte (lic. Geschiedenis KU Leuven): Van “robins” tot “très grands nobles”: de sociale klim van het geslacht Richardot in de Zuid. Nederlanden (1540-1701)

prof. dr. S. Groenveld (Universiteit Leiden): Stijgende lagere adel: Van Duvenvoirde naar Van Wassenaer 1523-1665

drs. C. Gietman (Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag):Oost-Nederlandse adel (1550-1700): standsbesef, macht en cultuur

dr. J. de Jong
(Universiteit Maastricht): Regenten en het aristocratiseringsproces in de Republiek: een terugblik

prof. dr. B. Blondé (Ufsia – Universiteit Antwerpen): De symbolische betekenis van het verbruik: aristocratisering en materiële cultuur te Antwerpen, 17de-18de eeuw