Jaarcongres 2003: Oorlog en Samenleving in de Nieuwe Tijd

Breda
3 oktober 2003

Met bijdragen van:

Marjolein ’t Hart (Universiteit van Amsterdam): Oorlog en oorlogslast in de Noordelijke Nederlanden, 16e-17e eeuw

Etienne Rooms (Koninklijke Militaire School, Brussel): De weerslag van de oorlogvoering op de burgerbevolking van de Zuidelijke Nederlanden in de tweede helft van de 17e eeuw (1659-1700)

Reinoud Vermoesen (Universiteit Antwerpen): De houding van de Aalsterse economische agenten tijdens de oorlogen van Lodewijk XIV (1667-1714)

Joep van Hoof (Instituut voor Militaire Geschiedenis, ‘s-Gravenhage): Procedures en problematiek rond de aanleg en het onderhoud van vestingwerken in de Republiek

Ben Roosens (Berlijn): De invloed van de vestingbouw op de plaatselijke bevolking tijdens de regeerperiode van Karel V