3. Raymond Fagel en David Onnekink, red., Oorlog en Samenleving in de Nieuwe Tijd (Maastricht 2005)

Inleiding Raymond Fagel en David Onnekink

De prijs van de vrijheid: de Opstand en de belastingdruk in de noordelijke Nederlanden Marjolein ’t Hart

De weerslag van de oorlogvoering op de burgerbevolking in de Zuidelijke Nederlanden in de tweede helft van de 17e eeuw (1667-1700) Etienne Rooms

Een bres in de muur: functie van de wallen in de regionaal-economische ontwikkeling. Houding van de Aalsterse economische actoren tijdens de oorlogen van Lodewijk XIV (1667-1714) Reinoud Vermoesen

De invloed van de vestingbouw op de bevolking in de Nederlanden tijdens de regeerperiode van Karel V Bernhard Roosens

Procedures en problemen rond de aanleg en het onderhoud van de vestingswerken in de Republiek in de jaren tachtig van de zeventiende eeuw J.P.C.M. van Hoof

Shaker Publishing, 124 p. (ISBN 90-423-0274-7)