Dag van het Onderzoek 2006: Religie

Leuven
24 maart 2006

Met bijdragen van:

Judith Pollmann (Universiteit Leiden): Katholieke identiteit en de Nederlandse Opstand

Violet Soen (Katholieke Universiteit Leuven): Ketters verzoenen met de koning? De (on)mogelijke pacificatiestrategie van Karel V, Filips II en hun landvoogden

Liesbeth De Frenne (Universiteit Gent): Over het Kanaal. De Zuidelijke Nederlanden als toevluchtsoord voor Engelse katholieke vluchtelingen

Toon Quaghebeur (Katholieke Universiteit Leuven): Een repertorium van het officieel kerkelijk drukwerk in de Mechelse kerkprovincie, 1559-1801. Doelstelling, werkwijze en stand van onderzoek

Marianne Roobol (Universiteit Leiden): Verstrikt in het debat? De geschiedschrijving van zestiende-eeuwse godsdienstgesprekken