4. Geurts (J.) en de Schepper (H.) red., Staatsvorming onder Bourgondiërs en Habsburgers. Theorie en Praktijk (Maastricht 2006)

Inleiding Jac Geurts en Hugo de Schepper

Staatsgezag en macht in de Nederlanden. Verworvenheden en beperkingen in het Bourgondisch-Habsburgse systeem. Hugo de Schepper

Recht en territorium. De Lotharingse ambities van Philips de Goede. Robert Stein

Tussen droom en daad. Karel de Stoute en diens plannen voor een nieuw gewest: ‘Maasland’. Jac Geurts

Edellieden en verschuivende grenzen. Enkele overwegingen over de Franche-Comté tussen 1477 en 1500 Hans Cools

Marguerite d’Autriche et le comté de Bourgogne (1509-1530): le redressement économique de la France-Comté Paul Delsalle

Gevaarlijke grenzen: Gelre, Gullik en Kleef in hun conflicten en bondgenootschappen met de Bourgondische vorsten (1473-1543) Aafje Groustra-Werdekker

Politiek macht en militaire verdediging in het Limburgse Maasdal ten tijde van de Habsburgs-Gelderse conflicten in de zestiende eeuw Wim Hupperetz

Une dipplomatie bourguignonne? Les rapports entre le Comté de Bourgogne et les cantons suisses aux XVI-XVIIèmes siècles Christian Windler

Shaker Publishing,  208 p. ISBN 90-423-0283-6.