7. Raymond Fagel, Jac Geurts en Michael Limberger (red.), Filips de Schone (1478-1506). Een vergeten vorst (Maastricht 2008)

Inleiding – Raymond Fagel, Jac Geurts en Michael Limberger

Aartshertog Filips de Schone en de Staten en steden van Holland en Zeeland Hans Smit

Filips de Schone en de Brabantse adel, of de Brabantse adel en Filips de Schone? Paul de Win

Filips de Schone en Gelre. Een ‘nationale’ vorst ontmaskerd? Jac Geurts

Een vorst van glas. Filips de Schone op gebrandschilderde ramen in
de Nederlanden
Mario Damen

De Spaanse zomerkoning. Filips de Schone als koning van Castilie
Raymond Fagel

Shaker Publishing, augustus 2008 142 pag. ISBN: 978-90-423-0348-5

Bestel de pdf-versie hier!