Dag van het Onderzoek 2009: Platteland

Leiden
27 maart 2009

Met bijdragen van:

Thijs Lambrecht (Universiteit Gent): Dienstpersoneel op het Vlaamse platteland, ca. 1550-ca. 1800

Sofie De Langhe (Universiteit Gent): Ongehuwde vrouwen op het Brugse platteland in de 18de en begin van de  19de eeuw

Sjon Besseling (zelfstandig onderzoeker): Een plattelandsstadje in het hart van de Republiek. De regionale invloedssfeer van Purmerend in de vroegmoderne tijd

Arjan Nobel (Universiteit Leiden): ‘Wie van hemluyden onder de parochie souden behooren ofte niet’. De veranderende plattelandsparochie na de Reformatie

Cor Trompetter
(zelfstandig onderzoeker): Aspecten van het plattelandsleven in de Friese Zuidwesthoek, 1600-1850

Reinoud Vermoesen (Universiteit Antwerpen): Middelaars in de vroegmoderne lokale economie. Paardenboeren in Binnen-Vlaanderen (1650-1800)