Jaarcongres 2010: Onderwijs in Noord en Zuid (1500-1800)

Leuven
17 september 2010

Met bijdragen van:

Dirk Leyder (Rijksarchief Brussel): Le premier et le principal objet d’un cours d’humanités. Over de positie van het Latijn en het klassieke gedachtegoed op de colleges van de Oostenrijkse Nederlanden

Eddy Put (Rijksarchief Leuven en KU Leuven): Vroegmoderne Latijnse scholen in de Zuidelijke Nederlanden: een archivistische benadering

Arjen Dijkstra (Universiteit Twente):  De erfgenamen van Gemma Frisius. Het wiskundeonderwijs aan de universiteit van Franeker in de zeventiende eeuw

Raoul De Kerf (Universiteit Antwerpen): De toegang tot en circulatie van technische kennis in het vroegmoderne Antwerpse ambachtswezen (1500-1750)

Willem Otterspeer (Universiteit Leiden): De verhouding tussen het algemeen vormend en specifiek trainend onderwijs aan de universiteit door de eeuwen heen