9. Joop W. Koopmans en Werner Thomas (red.), Propaganda en spektakel. Vroegmoderne intochten en festiviteiten in de Nederlanden (Maastricht 2010)

Inleiding Koopmans en Werner Thomas

Politieke media en communicatie tussen hof en stad. De
tiendaagse Brugse huwelijksplechtigheden van Karel de
Stoute en Margaretha van York in 1468
Jonas Goossenaerts

Een jaar vol intochten, feesten, propaganda en spektakel. De
rondreis van kroonprins Filips door de Nederlanden in 1549

Jac Geurts

Overtuigen door overweldigen. Buitenlandse reizigers over
de beschilderingen in de Oranjezaal van Huis ten Bosch,
1650-1750
Elmer Kolfin

De verjaardag van stadhouder Willem V in 1788 als politieke
manifestatie in de pers
Joop W. Koopmans

De prolongatie van de Blijde Inkomst na 1800 Eelco Elzenga

Shaker Publishing, augustus 2010 158 pag. ISBN: 978-90-423-0396-6

Bestel de pdf-versie hier!