11. Eddy Put en Werner Thomas (eds.), Onderwijs en kennisoverdracht in de Oude Nederlanden, 1500-1800 (Maastricht 2012)

Bij wijze van inleiding: 30 jaar vroegmoderne onderwijsgeschiedenis in 100 boektitels, Eddy Put

De opleiding van leerling-kuipers en de rol en ondergang van het ambacht in het vroegmoderne Antwerpen, Raoul De Kerf

De erfgenamen van Gemma Frisius. De wiskunde aan de Universiteit te Franeker in de zeventiende eeuw, Arjen Dijkstra

Latijnse scholen in de vroegmoderne Zuidelijke Nederlanden. Een archivistische benadering, Eddy Put

‘Le premier et le principal objet d’un cours d’humanités.’ Over de positie van het Latijn en het klassieke gedachtegoed in de colleges van de Oostenrijkse Nederlanden, Dirk Leyder

De avonturen van Pulcheria. Een beknopte geschiedenis van het Hollands College te Leuven, Jan Roegiers

Digitale versie: hier