13. Liesbeth Geevers en Griet Vermeesch (red.), Politieke belangenbehartiging in de vroegmoderne Nederlanden. De rol van lobby, petities, en officiële delegaties in de politieke besluitvorming (Maastricht 2014)

Inleiding, Griet Vermeesch en Liesbeth Geevers

Lobby voor de graaf van Horn aan het Habsburgse hof, tijdens het ‘Wonderjaar’ 1566-1567, Liesbeth Geevers

‘Elc liep met de zijnen inden hagh’. Hollandse dorpsbestuurders en hun belangenbehartiging bij de gewestelijke Staten, 1568-1700, Arjan Nobel

Hendrick Haecxs: amateuristisch lobbyen door de WIC in de Republiek in 1647, Joris van den Tol

Belangenbehartiging via afvaardigingen: de Staten van Brabant en Vlaanderen in het eerste kwart van de achttiende eeuw, Klaas Van Gelder

Wetgeving op verzoek in achttiende-eeuws Antwerpen. Initiatieven van ambachten en corporaties tot regulering door middel van petities, Griet Vermeesch

Het belang van het volk. De politieke cultuur van het algemeen en het wantrouwen tegen collectieve belangenbehartiging tijdens de eerste Nederlandse democratie, 1795-1801, Mart Rutjes

Coverpagina bundel 13

 

 

 

 

 

 

Digitale versie: hier