Symposium en boekpresentatie HuygensING

Geachte genodigde,

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Nationaal Archief nodigen u uit voor het symposium ‘De Staten-Generaal op papier en in de praktijk, 1576-2015’ op 25 juni 2015 in de Rooksalon van de Tweede Kamer op het Binnenhof in Den Haag. Tijdens dit symposium wordt de handelseditie van het proefschrift ‘Instrumenten van de macht. De archieven van de Staten-Generaal 1576-1796’ van prof. dr. Theo Thomassen gepresenteerd.

Als staatsinstelling verschillen de huidige Staten-Generaal wezenlijk met de vergadering van afgevaardigden in de tijd van de Republiek. In de zeventiende en achttiende eeuw functioneerden de Staten-Generaal als centraal orgaan van zeven soevereine provincies, die samen de Republiek der Verenigde Nederlanden vormden.

Net als nu zetelden de Staten-Generaal in de tijd van de Republiek op het Binnenhof, naast de Ridderzaal aan de kant van de Hofvijver. Het Binnenhof was het domein van Holland, het machtigste gewest, dat er zijn eigen staatinstellingen huisvestte en aan de instellingen van de geünieerde provincies gastvrijheid verleende. Het gebouwencomplex is een afspiegeling van de verhouding van de Staten-Generaal tot het machtigste gewest van de Republiek en van de ontwikkeling van de Nederlandse staatsinrichting in het algemeen.

De Staten-Generaal hebben tussen 1576 en 1796 ruim een half miljoen besluiten genomen. Deze besluiten zijn vastgelegd in honderden resolutieregisters en vormen de kern van een archief dat meer dan 1200 meter beslaat. Met vertegenwoordigers van de provinciale Statenvergaderingen, die waren samengesteld uit vertegenwoordigers van de steden en ridderschappen, hadden de Staten-Generaal invloed op alle uithoeken van de wereld. Het archief van deze machtige instelling vormt dan ook een bron van onschatbare waarde voor de geschiedenis van Nederland op nationaal, regionaal en lokaal niveau, en voor de geschiedenis van de Nederlandse betrekkingen met het buitenland.

Op het symposium ‘De Staten-Generaal op papier en in de praktijk, 1576-2015’ zullen overeenkomsten en verschillen tussen de oude en de hedendaagse Staten-Generaal worden belicht aan de hand van de thema’s ‘machtsrepresentatie’, ‘vertegenwoordiging’ en ‘soevereiniteit’. Na elke lezing is er gelegenheid tot discussie en het stellen van vragen.

 

13.30 Ontvangst met koffie en thee

14.00 Opening door Marens Engelhard, algemeen rijksarchivaris en algemeen directeur van het Nationaal Archief

14.15 Lezing door drs. Diederik Smit (Universiteit Leiden): ‘Vier eeuwen in de schaduw van de macht. De behuizing van de Staten-Generaal op het Binnenhof, 1593-2015’

15.00 Lezing door prof. dr. Ida Nijenhuis (Huygens ING): ‘Naar Den Haag! Ruim vier eeuwen vertegenwoordiging en vertegenwoordigers op het Binnenhof’

15.45 Lezing door prof. dr. Theo Thomassen (UvA): ‘De oude Staten-Generaal en de Europese Unie’

16.30 Aanbieding van het eerste exemplaar van ‘Instrumenten van de macht. De archieven van de Staten-Generaal 1576-1796’ door prof. dr. Lex Heerma van Voss (directeur Huygens ING) aan mw. Anouchka van Miltenburg, voorzitter van de Tweede Kamer.

17.00 Sluiting en borrel in de Koffiekamer

De boekpresentatie zal plaatsvinden op 25 juni 2015 in de Rooksalon van de Tweede Kamer op het Binnenhof in Den Haag (Binnenhof 1A, 2500 EA Den Haag). Het programma begint om 14.00 uur en de ontvangst is vanaf 13.30 uur. Parkeren is op eigen gelegenheid (dichtstbijzijnde optie is de parkeergarage op Het Plein). Houdt u er ten behoeve van uw eigen tijdsplanning alstublieft rekening mee dat de beveiligingsprocedures van de Tweede Kamer enige tijd vergen en vergeet vooral uw identiteitsbewijs niet. Stuur uiterlijk vrijdag 19 juni uw aanmelding voor het symposium naar congres@huygens.knaw.nl.

Met vriendelijke groet,

Renske Siemens

Communicatie Huygens ING