Zopas verscheen het nieuwe jaarboek van de VNVNG, getiteld ‘Vroegmoderne Geschiedenis in de publieke ruimte’ (red. Paul Knevel en Guido Marnef).
Deze bundel bevat de volgende artikelen:

  • Kees Zandvliet, ‘Amsterdam DNA’
  • David Onnekink, ‘De vrede van Utrecht 2.0. Een herverbeelding geanalyseerd’
  • Nele Provoost, ‘Verbonden met het verleden. Heemkunde of de grote mogelijkheden van kleine geschiedenis’
  • Jacqueline van Leeuwen, ‘Is er een expert in de zaal? De rol van academische historici in tijden van erfgoedparticipatie’
  • Paul Knevel, ‘Publieksgeschiedenis als uitdaging’

Leden ontvangen de bundel spoedig via de post. Andere geïnteresseerden kunnen het boek bestellen via secretaris@vnvng.eu of via de uitgever.