CfP: European History across Boundaries (Mainz, 24-26 januari 2018)

Het Leibniz Institute of European History (Mainz, Duitsland) nodigt promovendi uit om deel te nemen aan de workshop European History Across Boundaries from the Sixteenth to the Twentieth Century. Het symposium vindt plaats van 24 tot 26 januari 2018 in Mainz, Duitsland en wordt mede-georganiseerd door Lyndal Roper. Deelnemers kunnen hun promotieonderzoek presenteren en het transculturele en transnationale aspect ervan bediscussiëren met andere promovendi. Het instituut verzorgt accommodatie en vergoedt (deels) de reiskosten van deelnemers.

De deadline voor voorstellen (max. 500 woorden) is 16 juli 2017. Zie de call for papers.