Symposium 600 jaar Gelders parlement (donderdag 3 mei 2018, Arnhem)

poster symposium Gelders parlement

Op donderdag 3 mei 2018 bestaat het Gelders parlement exact 600 jaar. Daarmee is het Gelders parlement ouder dan de Staten-Generaal die ‘pas’ in 1464 ontstonden. De Radboud Universiteit en de Provincie Gelderland herdenken het ontstaan het parlement met een mini-symposium over zijn geschiedenis.

Op 3 mei 1418 bezegelden steden en ridders van Gelre een verbond. Daarin claimden ze onder meer het recht zelfstandig bijeen te komen om bestuurlijke zaken te bespreken en het recht het beleid van de hertog en zijn raad te controleren. De zeshonderd jaar oude verbondsbrieven kunnen gezien worden als het begin van het Gelderse parlement.

Voor meer informatie over het symposim zie uitnodiging en programma.

U bent van harte uitgenodigd om dit mini-symposium bij te wonen. De toegang is gratis. Aanmelding svp per mail via 600jaarGeldersParlement@gelderland.nl