Symposium over de geschiedenis van water (Nijmegen, 7 juni)

Donderdag 7 juni, 14-17 uur
Radboud Universiteit Nijmegen, lokaal SPA 01.14

Voor alle informatie, zie de flyer.

Water stroomt door de geschiedenis van de mens en zijn omgeving. Het is een essentieel molecuul voor het leven, een onmisbare grondstof en – in grote hoeveelheden – de verbinding tussen dorpen, steden en werelddelen. Tijdens dit interdisciplinaire symposium bespreken academici de scheppende en vernietigende kracht van water in de geschiedenis, van de putten van Bagdad tot de rivieren en kusten op Hollandse landschapsschilderijen.

Programma

  • 14.00-14.10: Lotte Jensen (RU): Welkom en inleiding
  • 14.10-14.40 Maaike van Berkel (RU): Bron des levens: watervoorziening in middeleeuws Basra en Bagdad
  • 14.40-15.10 Maarten Kleinhans (UU): Levend laagland: hoe natuurlijke processen en menselijk handelen de delta vormden en verdrinken
  • 15.10-15.30 Koffie en thee
  • 15.30-16.00 Hanneke van Asperen (RU): Naar het voorbeeld van de heilige Elisabeth. Een nieuwe blik op het altaarstuk met de Sint-Elisabethsvloed in het Rijksmuseum
  • 16.00-16.30 Jenny Reynaerts (Rijksmuseum): Hollands water. Verbeelding en werkelijkheid
  • 16.30-17.00 László Munteán (RU): The Underwater Sublime: Visualizing Modern Shipwrecks
  • Borrel na afloop in het Cultuurcafé op de Campus

Aanmelden

De toegang is gratis. Wel graag even aanmelden voor 1 juni bij Lotte Jensen (l.jensen@let.ru.nl)