symposium ‘Het Rampjaar 1672’ (22 september 2018, Den Haag)

In samenwerking met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en de Koninklijke Bibliotheek (KB) organiseren de Vrienden van de Witt een congres met lezingen getiteld ‘Het Rampjaar 1672′ in de aula van de Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag.

Programma

 • 13.00-13.30 uur Inloop met koffie en thee
 • 13.30-13.35 uur Christian Melsen: welkomstwoord
 • 13.35-13.50 uur Jeroen Vandommele, inleiding
 • 13.50-14.15 uur Henk van Nierop: Patriottische prenten: Romeyn de Hooghe en de beeldvorming van het Rampjaar 1672
 • 14.15-14.40 uur Judith Brouwer: Levenstekens. Gekaapte brieven uit het Rampjaar 1672
 • 14.40-14.50 uur Vragen en discussie o.l.v. Jeroen Vandommele
 • 14.50-15.15 uur Pauze
 • 15.15-15.50 uur Arjan Nobel: ‘Fransse tyranny, gepleeght op de Hollandtsche dorpen.’ Het Hollandse platteland in 1672
 • 15.50-16.15 uur Luc Panhuysen: De hete zomer: de moord en erna
 • 16.15-16.30 uur Vragen en discussie o.l.v. Jeroen Vandommele
 • 16.30-18.00 uur Borrel

Inschrijven:

Inschrijven is mogelijk door een email te sturen aan registratie@vriendenvandewitt.nl onder gelijktijdige overmaking van een bijdrage in de kosten:

Leden van de Vrienden van De Witt, medewerkers van het KNAW Humanities Cluster, medewerkers en Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek en voor studenten: € 10,-

Anders: € 15,-

Het bedrag maakt u over op rekening NL36RABO0141870346, t.n.v. Vrienden van De Witt te Utrecht. Bij overtekening geldt volgorde van binnenkomst.