symposium ‘Law & Order. The role of the institutions in creating the legislation in the Low Countries’ (1500-1700s) (18 oktober 2018, Brussel)

Op 18 oktober 2018 vindt in Brussel (Universit├ę Saint-Louis) een symposium plaats over wetgeving en juridische instituties in de vroegmoderne Nederlanden. Voor meer informatie, zie het programma.