KNAW-workshop ‘Vijf eeuwen rampen en risico’s’ (Nijmegen, 23 mei 2019)

donderdag 23 mei 2019, 09:45 tot 17:00
Huize Heyendael, Radboud Universiteit, Nijmegen

Watersnoden en andere natuurrampen zijn een terugkerend verschijnsel. Maar wie draagt de last van dijkenbouw en wederopbouw? En denken we daar nu anders over dan onze voorouders?

Wie draagt de kosten van maatregelen (preventieve adaptatie en wederopbouw/compensatie) tegen de gevolgen van natuurrampen en natuurgeweld? Deze vraag naar de verantwoordelijkheden van burgers of overheden is misschien wel dé rode draad van de Nederlandse geschiedenis. Het eendaagse congres richt zich op deze vraag, van de late Middeleeuwen tot heden, en werpt daarmee een nieuw licht zowel op de verhouding mens-natuur als op de relatie tussen de burger als individu, maatschappelijke zelforganisatie en overheid.

De workshop wordt georganiseerd door Wim van Meurs (Geschiedenis, Radboud Universiteit) en Lotte Jensen (Nederlandse Literatuur en Cultuurgeschiedenis, Radboud Universiteit) en wordt mede mogelijk gemaakt door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Voor het volledige programma, zie de website.

Aanmelden

Er is een beperkt aantal plekken. Belangstellenden kunnen zich melden bij Lotte Jensen: l.jensen@let.ru.nl