DvhO 2019: Onderzoek naar vroegmoderne rampen in de Nederlanden

Onderzoek naar vroegmoderne rampen in de Nederlanden: perspectieven en voorlopige resultaten
Antwerpen, FelixArchief, 26 april 2019

In samenwerking met het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen.

Momenteel staat de klimaatproblematiek hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Het besef dat het klimaat op aarde het afgelopen decennium significante veranderingen ondergaat, heeft ook de aandacht voor natuurrampen gevoed. Denk maar aan overstromingen, grootschalige bosbranden en hongersnoden. Historici hebben de laatste jaren benadrukt dat een lange-termijnperspectief kan bijdragen tot een beter inzicht in de complexe klimaatproblematiek. Op deze Dag van het Onderzoek schetsen historici van de Universiteit Antwerpen en de Radboud Universiteit Nijmegen de perspectieven van het onderzoek naar vroegmoderne rampen en stellen zij resultaten van lopend onderzoek voor.

Programma

10:30 Ontvangst met koffie/thee
10:50Guido Marnef (Universiteit Antwerpen) Opening door de voorzitter
11:00Tim Soens (Universiteit Antwerpen) Een rampzalige tijd. Het belang van rampen voor de vroegmoderne geschiedenis
11:30Alessandra De Mulder (Universiteit Antwerpen) Slachtoffers van de onverschilligheid? Perceptie van slachtoffers van catastrofes in 18de-eeuwse Nederlandse kranten
12:00
Rogier van Kooten (Universiteit Antwerpen) Antwerpen: rampjaar 1586
12:30Discussie
13:00Lunch
14:00Raingard Esser (Rijksuniversiteit Groningen)‘Ofter gheen water op en hadde gheweest’. Narratives of Resilience on the Dutch Coast in the Seventeenth Century
14:30Marieke van Egeraat (Radboud Universiteit) De overstroming in Leuven (1573): een ramp met discussie tot gevolg
15:00Adriaan Duiveman (Radboud Universiteit) Bidden voor de gemeenschap: Rampspoed, rituelen en solidariteit in de achttiende-eeuwse
15:30Thijs Lambrecht (Universiteit Gent) Slotbeschouwingen en aansluitend discussie
16:15Borrel

Registratie

Alle geïnteresseerden zijn welkom om de Dag van het Onderzoek bij te wonen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 EUR per persoon (studententarief: 15 EUR).

Inschrijven kan tot vrijdag 19 april per e-mail aan secretaris@vnvng.eu. Gelieve tegelijkertijd het verschuldigde bedrag over te maken op de bankrekening van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis, met vermelding ‘DvhO 2019’:

IBAN: BE96 0682 3425 2805
BIC: GKCCBEBB
Incl. koffie, thee, lunch en receptie

Locatie

De Dag van het Onderzoek vindt plaats in het FelixArchief te Antwerpen:

Oude Leeuwenrui 29
2000 Antwerpen