Nieuwe Tijdingen 2019: Joop W. Koopmans & Dries Raeymaekers (red.), Feestelijke cultuur in de vroegmoderne Nederlanden

In de vroegmoderne tijd werd er heel wat gefeest. In deze bundel – het derde nummer van Nieuwe Tijdingen – onderzoeken (kunst)historici de rol van traditie en innovatie bij feestelijk vertier, de weergave en verslaggeving van feestelijkheden in media en kunsten, de rol van materiële cultuur in festiviteiten en de rol van veranderende normen en waarden met betrekking tot feestvieren. Zowel elitaire festiviteiten als vormen van volksvermaak komen aan bod.    

De bundel is verkrijgbaar bij Leuven University Press – zowel gedrukt als digitaal – en via JSTOR.

Voor leden van VNVNG is een abonnement op de print- en digitale versie van het tijdschrift inbegrepen in het jaarlijks contributie.

Inhoud

 • Van feest tot feest — Evolutie en vormgeving van feestelijk vertier in de vroegmoderne Nederlanden
  Joop W. Koopmans en Dries Raeymaekers
 • Catholic Ruler, Protestant People — The Impact of the Reformation on Court and Civic Festivals in Early Modern Europe
  Helen Watanabe-O’Kelly
 • Carnaval in Jutphaas — De rol van schertsverordeningen in de organisatie van een vroegmoderne carnavalsviering
  Rozanne Versendaal
 • De kunst van de feestmaaltijd — Gedecoreerd tafelgerei als gespreksonderwerp in de zestiende eeuw
  Lucinda Timmermans
 • The show must go on — De performance van de loterij in de Nederlanden (15de–16de eeuw)
  Jeroen Puttevils
 • Feesten van burgerschap — Rederijkers, loterijen en de transmissie van burgerschapsidealen rond 1600
  Dick E.H. de Boer
 • Blood Sports and Festivities in Normative Provincial Publications — Ordinances in Gelderland’s ‘Plakkaatboek’, 1582–1699
  C. Annemieke Romein
 • How to Refuse the Goblet — Drinking Rituals, Sociability and Flow in Nederlands Displegtigheden, 1732–1735
  Adriaan Duiveman
 • Orangistische festiviteiten tijdens de contrarevolutie
  Laurien Hansma
 • Ellende, miserie, slaverny, dwinglandye — De feesten van de Franse Revolutie door de ogen van de Antwerpse edelman Pierre Goetsbloets, Brecht Deseure