Jaarcongres 2021: Afval bestaat niet! De circulaire economie in de vroegmoderne Nederlanden

Jaarcongres Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis

29 oktober 2021

In samenwerking met de Vrije Universiteit, het Environmental Humanities Centre en Clue+


De Nederlandse en Vlaamse overheden willen naar een circulaire economie in 2050. Duurzaamheid is dus een thema voor de toekomst. Recyclen deden mensen in de vroegmoderne Lage Landen echter ook al. Tijdens het VNVNG-jaarcongres onderzoeken we hoe circulair de steden en de landbouw eigenlijk waren vóór de industrialisatie. Hoe was het hergebruik van afval en restproducten geregeld? Wat was de waarde van oud papier, textiel, bouwmaterialen of mest, en wat deed men ermee? In hoeverre kan ook worden gesproken van een andere cultuur en appreciatie rond afval en tweedehands materiaal?


Tijdens het Jaarcongres 2021 zullen de sprekers niet alleen het ‘hoe’ uit de doeken doen van recyclage en hergebruik, maar vooral ook het ‘waarom’. Dat wil zeggen: wat maakte recycleren profijtelijk? En welke economische, sociale, politieke en culturele condities moeten worden meegenomen om dergelijke praktijken te begrijpen en te verklaren?

Programma

10.30u Ontvangst met thee en koffie
11.00u Opening door Dries Raeymaekers (voorzitter VNVNG) en jaarvergadering
11.30u Joppe van Driel (Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions) – Hoe kunnen historici bijdragen aan oplossingen voor de klimaatcrisis?
12.00u Discussie
12.15u Lunch
13.15u Ranjith Jayasena (Monumenten en Archeologie, Gemeente Amsterdam) – Amsterdam gebouwd op afval
13.45u Heidi Deneweth en Ine Wouters (Vrije Universiteit Brussel) – Bouwstoffen of afvalstoffen? Hergebruik van bouwmaterialen in het verleden
14.15u Discussie
14.30u Thee en koffie
15.00u Pieter De Graef (Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij) – Van platteland naar stad en terug… Een circulaire economie van voedsel en mest? Casus: de Vlaamse landbouw, 18e eeuw
15.30u René Lugtigheid (Universiteit van Amsterdam) – Van aardse stof tot hemels lof: een opvallend hergebruik van achttiende-eeuwse zijden stoffen
16.00u Discussie
16.15u Afsluitende reflectie door Petra van Dam (Vrije Universiteit Amsterdam)
16.35u Sluiting en Borrel

Locatie

Het jaarcongres vindt plaats in de Aurora Zaal in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam, op wandelafstand van station Amsterdam-Zuid.

Aurora zaal, VU HOOFDGEBOUW
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Zo komt u bij de zaal:
1) vanaf de hoofdingang van het Hoofdgebouw gaat u rechtsaf
2) U loopt langs de koffiecorner het restaurant in.
3) Vervolgens slaat u meteen linksaf
4) U bent bij de ingang van de Aurorazaal.

Registratie


De kostprijs voor deelname aan het Jaarcongres bedraagt 25 EUR (studenten betalen 15 EUR). U kunt zich inschrijven via Google Forms. Na inschrijving ontvangt u t.z.t. een betaalverzoek per email. Op dit moment is het de bedoeling dat het congres fysiek in de Vrije Universiteit Amsterdam zal plaatsvinden. Mocht dit vanwege coronamaatregelen toch niet haalbaar blijken, dan berichten wij u op tijd.