Jaarcongres 2022 – Getuigen en getuigenissen: Vroegmoderne rechtshistorische bronnen in het onderzoek

28 oktober 2022 – Universiteit Antwerpen

Onderzoek in vroegmoderne rechtshistorische bronnen was altijd een specialisme geweest waar slechts weinigen zich aan waagden. Digitalisering maakt rechtbankverslagen en notariële akten nu simpel doorzoekbaar. Maar is het niet té makkelijk? Hoe voorkomen historici cherry picking? En hoe vormt de context van het rechtssysteem deze bronnen?


De Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis is een samenwerkingsverband van historici in Vlaanderen en Nederland die zich bezighouden met de bestudering van het vroegmoderne tijdvak. Doelstelling is het aanhalen van onderlinge contacten door middel van het uitwisselen van gegevens, het organiseren van conferenties en de publicatie van lezingen. 

Jaarboek ‘Genderpatronen in vroegmoderne samenlevingen’ is uit

De 2021-editie van ons jaarboek Nieuwe Tijdingen is uit. Vijf historici, samengebracht door Anita Boele en Raingard Esser, bespreken genderpatronen in vroegmodern Europa. De bundel komt voort uit ons jaarcongres 2019. Een overzicht van de artikelen kan u hier vinden.