Nieuwe Tijdingen 2019: Joop W. Koopmans & Dries Raeymaekers (red.), Feestelijke cultuur in de vroegmoderne Nederlanden

In de vroegmoderne tijd werd er heel wat gefeest. In deze bundel – het derde nummer van Nieuwe Tijdingen – onderzoeken (kunst)historici de rol van traditie en innovatie bij feestelijk vertier, de weergave en verslaggeving van feestelijkheden in media en kunsten, de rol van materiële cultuur in festiviteiten en de rol van veranderende normen en […]

Jaarcongres 2019: Vroegmoderne genderpatronen

Perspectieven op gender in de Nieuwe Tijd Vrijdag 25 oktober 2019, IISG – Amsterdam Met de opkomst van de vrouwengeschiedenis in de jaren zeventig en de aandacht voor gender zijn ook vroegmoderne vrouwen in beeld gekomen. Dit geldt eveneens voor onderzoek waar eerst de focus vooral lag op mannen en hun activiteiten, zoals dat naar […]

DvhO 2019: Onderzoek naar vroegmoderne rampen in de Nederlanden

Onderzoek naar vroegmoderne rampen in de Nederlanden: perspectieven en voorlopige resultatenAntwerpen, FelixArchief, 26 april 2019 In samenwerking met het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen. Momenteel staat de klimaatproblematiek hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Het besef dat het klimaat op aarde het afgelopen decennium significante veranderingen ondergaat, heeft ook de aandacht voor […]

KNAW-workshop ‘Vijf eeuwen rampen en risico’s’ (Nijmegen, 23 mei 2019)

donderdag 23 mei 2019, 09:45 tot 17:00 Huize Heyendael, Radboud Universiteit, Nijmegen Watersnoden en andere natuurrampen zijn een terugkerend verschijnsel. Maar wie draagt de last van dijkenbouw en wederopbouw? En denken we daar nu anders over dan onze voorouders? Wie draagt de kosten van maatregelen (preventieve adaptatie en wederopbouw/compensatie) tegen de gevolgen van natuurrampen en natuurgeweld? […]

CfP: workshop ‘Working women in pre-industrial Europe’

Deadline: 15 april 2019 Op 14 en 15 november 2019 organiseren doctoraatsonderzoekers Heleen Wyffels en Nena Vandeweerdt de workshop Working women in Pre-Industrial Europe. Perspectives on the gendering of urban labour markets. Deze workshop wil onderzoekers samenbrengen die werken op het gebied van gender en werk om  op die manier verschillende regio’s in Europa en verschillende soorten arbeid te vergelijken, zowel in […]

symposium New Perspectives on Early Modern Media and the Book Business in Europe

Universitaire Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen, vrijdag 22 maart 2019 Op vrijdag 22 maart 2019 vindt in Groningen het symposium ‘New Perspectives on Early Modern Media and the Book Business in Europe’ plaats. Het symposium draait om drie recent verschenen boeken over media- en boekgeschiedenis: Joop Koopmans, Early Modern Media and the News in Europe: Perspectives from the […]