Nieuws

Dag van het Onderzoek 2003: Archiefinventarisatie en Internationale Betrekkingen

Den Haag
28 maart 2003

Met bijdragen van:

Bernard Woelderink (directeur Koninklijk Huisarchief) sprak over de ontsluiting van de archieven van de Friese Nassaus (Tresoar-Ryksargyf Leeuwarden en Koninklijk Huisarchief te Den Haag). De totale schriftelijke nalatenschap van de Friese stadhouders en hun naaste verwanten omvat ruim zestig strekkende meters. In 1834 werd dit omvangrijke archief in tweeën gesplitst, waardoor de privéstukken van de Nassaus in het Koninklijk Huisarchief worden bewaard en de ambtelijke stukken in het voormalige Ryksargyf (het huidige Tresoar) in Leeuwarden te vinden zijn. Beide delen waren tot voor kort slechts beperkt toegankelijk. Dankzij de nieuwe archiefinventaris kan het hele bestand nu vlot worden geconsulteerd.

Michel Oosterbosch (Katholieke Universiteit Brussel en Algemeen Rijksarchief Brussel) gaf een toelichting bij het bestand “Grote Raad van Mechelen” bewaard in het Brusselse Algemeen Rijksarchief, en stelde bij deze gelegenheid ook zijn nagelnieuwe inventaris voor van de “Processen eerste aanleg” van dit bestand “Grote Raad van Mechelen. Dr. Oosterbosch kent dit bestand als geen ander, en lichtte het belang en de mogelijkheden van dit archief voor de geschiedenis van de Nederlanden toe

Harald Deceulaer (Algemeen Rijksarchief Brussel) heeft de herinventarisatie aangevat van het bestand “Audiëntie”, eveneens bewaard op het Brusselse Algemeen Rijksarchief. Deze titanenarbeid zal nog meerdere jaren in beslag nemen, maar nu reeds zal dr. Deceulaer ons inlichten over de rijkdom van dit archiefbestand, dat voor de geschiedenis van zowel Noord als Zuid erg veel materiaal bevat.

Imran Uddin (Departement Geschiedenis KU Leuven):Druk diplomatiek verkeer. William Trumbull, gezant van James I aan het hof van de aartshertogen

Maurits Ebben (sectie Vaderlandse Geschiedenis, Universiteit Leiden): De Spaans-Nederlandse betrekkingen, 1648-1672

David Onnekink (Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen, Universiteit Utrecht):Een Nederlandse Prins van Wales? De internationale carrière van Hans Willem Bentinck (1649-1709)

Jaarcongres 2002: Adel en Macht. Politiek, cultuur, economie

Antwerpen
27 september 2002

Met bijdragen van:

prof. dr. P. Janssens (EHSAL – KU Brussel): Oude en nieuwe adel in de Spaanse Nederlanden (16de-17de eeuw)

J. Vanhoutte (lic. Geschiedenis KU Leuven): Van “robins” tot “très grands nobles”: de sociale klim van het geslacht Richardot in de Zuid. Nederlanden (1540-1701)

prof. dr. S. Groenveld (Universiteit Leiden): Stijgende lagere adel: Van Duvenvoirde naar Van Wassenaer 1523-1665

drs. C. Gietman (Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag):Oost-Nederlandse adel (1550-1700): standsbesef, macht en cultuur

dr. J. de Jong
(Universiteit Maastricht): Regenten en het aristocratiseringsproces in de Republiek: een terugblik

prof. dr. B. Blondé (Ufsia – Universiteit Antwerpen): De symbolische betekenis van het verbruik: aristocratisering en materiële cultuur te Antwerpen, 17de-18de eeuw