Jaarcongres 2016: Biografen en hun biografieën over vroegmoderne personen

U kunt de folder-jaarcongres-2016 downloaden.

BIOGRAFEN EN HUN BIOGRAFIEËN OVER VROEGMODERNE PERSONEN
Brussel, Paleis der Academiën
Hertogstraat 1, 1000 Brussel
Rubenszaal

vrijdag 28 oktober 2016
www.vnvng.eu

Inschrijven kan door zich vóór donderdag 20 oktober aan te melden bij Griet.Vermeesch@vub.ac.be en door het overmaken van €20 (€10 tarief MA-studenten) op de rekening van de vereniging met vermelding “Jaarcongres 2016”:

IBAN BE96 0682 3425 2805

BIC: GKCCBEBB (VNVNG te Brussel);

Incl. koffie, thee, lunch en receptie

 

Programma

10.00       Ontvangst met thee en koffie

10.20       Opening door Joop Koopmans (voorzitter) en jaarvergadering

11:00       Craig Harline (Brigham Young University), ‘De massa bespelen’. Reflections on the elements of biographical method

12:00       Lunch

13:15       Gustaaf Janssens (KULeuven), Fernando Alvarez de Toledo, IIIe hertog van Alva en de Nederlanden. Een biografisch-historiografische benadering van een berucht personage uit onze geschiedenis

13:45       Luc Duerloo (UAntwerpen), Groepsportret van een eenzaat. De biografie van aartshertog Albrecht

14:20       Els Kloek, 1001 vrouwen en de ‘achterkant’ van de geschiedenis

14:50       Thee en koffie

15:15       Arend van Essen (Rijksuniversiteit Groningen), De ‘taaffel’ in de slaapkamer. De nalatenschap van Simon van Slingelandt (1664-1736) in handen van de biograaf

15.45       Peter Altena (Stichting Jacob Campo Weyerman), Geschreven levens. Jacob Campo Weyerman en Gerrit Paape in autobiografie en biografie

16:15       Discussie

17:00       Borrel

 

Lezingen Sandra Langereis

Plantijns Polyglot: een oproep tot vrede in Oorlogstijd

Het Erasmushuis, KANTL en het Masereelfonds strikken de Nederlandse historica Sandra Langereis voor twee historische lezingen over de Polyglotbijbel van Christoffel Plantijn. Plantijns 444 jaar oude oproep tot vrede in een tijd van religieus geïnspireerd geweld, is ook vandaag nog zeer herkenbaar en relevant. Sandra Langereis komt op 3 februari naar KANTL te Gent en op 4 februari naar het Erasmushuis in Anderlecht.

In 1572 voltooide uitgever Christoffel Plantijn in Antwerpen na jaren voorbereiding zijn Polyglotbijbel. Het was het allerduurste boek ooit door hem gedrukt. Plantijn vond dat intellectuele herbezinning op de Bijbel noodzakelijk was in een tijd van religieus gemotiveerd geweld. Hij droeg de Polyglot op aan Filips II, en riep de koning op protestanten niet langer te vuur en te zwaard, maar met het woord te bestrijden. Dat voorkwam niet dat nog in hetzelfde jaar de oorlog uitbrak.

Sandra Langereis is historica en schreef De woordenaar. Christoffel Plantijn, ’s werelds grootste drukker en uitgever (1520-1589) (Amsterdam, Balans, 2014). Deze biografie werd in 2014 genomineerd voor de Libris Geschiedenisprijs. Zij werkt momenteel aan een biografie van Erasmus, te verschijnen bij uitgeverij De Bezige Bij.

De lezingen worden aangeboden in Brussel en Gent op volgende tijdstippen:

Donderdag 4 februari 2016 om 20u

Erasmushuis, Kapittelstraat 31, 1070 Anderlecht
Gratis, mits plaatsbespreking via Tel. (+32) 02.521.13.83info@erasmushouse.museum

Woensdag 3 februari 2016 om 20.00u
KANTL, Koningstraat 18 9000 Gent

Toegang: leden: 3€ | niet-leden: 5€

Dag van het Onderzoek 2016: adel en soldaten in de vroegmoderne periode

Download de folder van de Dag van het Onderzoek 2016 hier

Dag van het Onderzoek 2016

Adel en soldaten in de vroegmoderne periode

Mechelen

Congres- en erfgoedcentrum Lamot; Zaal Alcazar; Van Beethovenstraat 8-10; 2800 Mechelen

Zaal Alcazar

Routebeschrijving:http://lamot-mechelen.be

 

Vrijdag 4 maart 2016

De geschiedenis van de adel en elites en de militaire geschiedenis gaan vanouds samen. De oude battle and drum historische benadering is intussen echter verlaten; nieuwe paden van onderzoek worden volop verkend. Daarbij laten historici zich volop inspireren door de sociale en de culturele geschiedenis. Oude theses over de neergang van de adel tijdens de vroegmoderne periode worden grondig herzien, en de plaats van soldaten in de vroegmoderne samenleving en cultuur worden op een innovatieve manier bestudeerd.

Tijdens de Dag van het Onderzoek worden enkele projecten gepresenteerd die nieuwe benaderingen van adels- en militaire geschiedenis in de Nederlanden gestalte geven. Raymond Fagel (Universiteit Leiden) zal lopend onderzoek presenteren dat wordt verricht binnen een NWO-project over de ‘narratieven’ en beeldvorming over Spaanse soldaten in de Nederlanden tijdens de Opstand. Frederik Buylaert (Vrije Universiteit Brussel) zal samen met een aantal onderzoekers lopend onderzoek voorstellen met betrekking tot adel- en elitevorming in de zestiende-eeuwse Zuidelijke Nederlanden.

Inschrijven kan door zich vóór vrijdag 26 februari aan te melden bij Griet.Vermeesch@vub.ac.be en door het overmaken van €20 (€10 tarief MA-studenten) op de rekening van de vereniging met vermelding”Dag van het Onderzoek 2016”:

IBAN BE96 0682 3425 2805

BIC: GKCCBE BB (VNVNG te Antwerpen);

incl. koffie,thee, lunchen receptie.

 

Programma

10.30    Ontvangst met thee en koffie

10.45    Opening door Joop Koopmans (Voorzitter VNVNG)

11.00    Presentatie NWO-Project Raymond Fagel, Beatriz Santiago Belmonte en Leonor Alvarez Francés (Universiteit Leiden), ‘Facing the enemy. The Spanish army commanders during the first decade of the Dutch Revolt (1567-1577)’

12u10   Discussie

12u40   Lunch

13u30   Presentatie Projecten o.l.v. Frederik Buylaert, met presentaties van Miet Adriaens, Jelten Baguet, Janna Everaert en Laurence van Goethem (Vrije Universiteit Brussel), ‘Lordship, Urbanization and Social Change in the Low Countries’.

14u40   Discussie

15u10   Koffie/thee

15u30   Rondetafeldiscussie

16u30   Borrel

 

 

Publieksdag UCEMS: Markt en Moraal in de Vroegmoderne Tijd

UCEMS Publieksdag 2016

Markt en moraal in de vroegmoderne tijd

Zaterdag 23 januari 2016, Universiteit Utrecht, Drift 21, collegezaal 0.32

Met de regelmaat van de klok wordt er in het publieke debat over gesproken; de mensonterende omstandigheden in textielfabrieken, bankiers met ‘graaisalarissen’ en ecologische schade die wordt aangericht door multinationals. Tijdens de publieksdag van het UCEMS laten onderzoekers van de Universiteit Utrecht zien dat dergelijke zaken ook in de vroegmoderne tijd aan de kaak werden gesteld en dat de spanning tussen de markt (wat loont) en moraal (wat hoort en wat goed is) niets nieuws onder de zon is. Aan de hand van een viertal lezingen van onderzoekers uit verschillende disciplines (o.a. geschiedenis, kunstgeschiedenis en de literatuurwetenschappen) wordt duidelijk hoe men in de vroegmoderne tijd met deze spanning omging en wat voor debatten daarover werden gevoerd. De vraag is vervolgens wat onze huidige bestuurders, en de samenleving als geheel, hier van kunnen leren. U komt het weten op de publieksdag van het UCEMS.

De publieksdag is voor iedereen gratis toegankelijk. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar uu.ucems@gmail.com.

De onderzoekers van het UCEMS heten u van harte welkom.

Bekijk hieronder het promofilmpje van de publieksdag:

https://www.youtube.com/watch?v=b-YmfMrHWno

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsbrief van de voorzitter, J.W. Koopmans

Geachte leden,

Met het einde van kalenderjaar 2015 in zicht wil ik u namens het bestuur van de VNVNG prettige feestdagen en een geslaagd 2016 toewensen. Het is intussen gewoonte geworden om in deze maand de verenigingsactiviteiten van het aflopende jaar te memoreren en tegelijkertijd vooruit te kijken naar wat we in petto hebben voor volgend jaar.

De Dag van het Onderzoek organiseerden we dit jaar in Nijmegen op vrijdag 27 februari, in samenwerking met de Afdeling Geschiedenis van de Radboud Universiteit. Deze dag begon met de feestelijke aanbieding van de huldebundel Sacrale macht: religie en politiek in vroegmodern Europa (red. Peter Rietbergen) aan oud-bestuurslid Jac Geurts. Daarna volgde het congres met als thema ‘Globale en transregionale geschiedenis van de vroegmoderne tijd’. Tijdens het ochtenddeel werden de twee Leidense projecten ‘Fighting Monopolies, Defying Empires 1500-1750: a Comparative Overview of Free Agents’ en ‘Challenging Monopolies, Building Global Empires in the Early Modern Period’ geïntroduceerd, via presentaties van Cátia Antunes, Karwan Fatah-Black, Edgar Cravo Bertrand Pereira en Erik Odegaard. In het middagdeel kregen we zicht op een aantal projecten van de Katholieke Universiteit Leuven, die onder de koepel ‘Crossing Borders in Early Modern Times’ worden uitgevoerd, met presentaties van Violet Soen, Bram De Ridder, Alexander Soetaert en Sophie Verreyken. De dag werd afgesloten met een levendige discussie die werd ingeleid door Michiel van Groesen.

Ook het uitstekend bezochte jaarcongres, op vrijdag 30 oktober in het Amsterdam Museum, begon met de presentatie van een nieuwe bundel, in dit geval ons jongste jaarboek – deel 14 in de VNVNG-reeks. De titel van deze bundel, die behalve de inleiding zes artikelen bevat, is Publieke financiën in de Lage Landen (1300-1800). Jaco Zuijderduijn en Dries Raeymaekers tekenden voor de redactie. Het eerste exemplaar van de bundel werd aangeboden aan Marjolein ’t Hart, die ook bijdroeg aan de inleiding. Het jaarcongres 2015 concentreerde zich op het thema ‘De sacrale ruimte in de vroegmoderne stad’. Zes sprekers brachten het gehoor in alle windstreken van de Lage Landen. Dat waren achtereenvolgens Ruben Suykerbuyk, Tiffany Bousard, Dagmar Germonprez, Justin Kroesen, Carolina Lenarduzzi en Jo Spaans. De aftrap voor de discussie gaf Anne-Laure Van Bruaene. In de pauzes konden de aanwezigen een kijkje in het museum nemen.

In 2016 stellen we ons de huidige koers voort te zetten. Op vrijdag 4 maart zal in Mechelen de volgende Dag van het Onderzoek plaatsvinden. Twee projecten, van Brussel en Leiden, zullen worden voorgesteld onder de noemer ‘Adel en soldaten in de vroegmoderne periode’. Het jaarcongres 2016, met vrijdag 27 oktober als voorlopige datum, is nog in voorbereiding. Via de Nieuwsbrief en onze Facebookpagina zullen we u verder informeren over plaats en inhoud.

Het bestuur werd in 2015 uitgebreid met Michael Limberger (Universiteit Gent). De andere bestuursleden bleven Liesbeth Geevers (penningmeester), Paul Knevel, Joop Koopmans (voorzitter) Guido Marnef, Dries Raeymaekers, Violet Soen en Griet Vermeesch (secretaris).

De VNVNG wil graag een groter ledenbestand. We hopen dat u vroegmodernisten van wie u weet dat ze nog geen lid zijn, wilt aanmoedigen dat zij zich bij de vereniging aanmelden. Aan de leden die onderzoeksgegevens en/of medewerkerspagina’s op onze website (zie: https://www.vnvng.eu/leden/) hebben laten plaatsen verder het verzoek af en toe na te gaan of alle verstrekte informatie nog actueel is. Wijzigingen en aanvullingen kunt u laten weten aan de secretaris via secretaris@vnvng.eu. Tot slot wil ik iedereen bedanken die dit jaar heeft bijgedragen aan de activiteiten van de vereniging, in welke vorm dan ook.

Joop Koopmans (voorzitter)