Jaarcongres 2021: Afval bestaat niet! De circulaire economie in de vroegmoderne Nederlanden

Jaarcongres Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis 29 oktober 2021 In samenwerking met de Vrije Universiteit, het Environmental Humanities Centre en Clue+ De Nederlandse en Vlaamse overheden willen naar een circulaire economie in 2050. Duurzaamheid is dus een thema voor de toekomst. Recyclen deden mensen in de vroegmoderne Lage Landen echter ook al. Tijdens het VNVNG-jaarcongres […]

Jaarcongres 2019: Vroegmoderne genderpatronen

Perspectieven op gender in de Nieuwe Tijd Vrijdag 25 oktober 2019, IISG – Amsterdam Met de opkomst van de vrouwengeschiedenis in de jaren zeventig en de aandacht voor gender zijn ook vroegmoderne vrouwen in beeld gekomen. Dit geldt eveneens voor onderzoek waar eerst de focus vooral lag op mannen en hun activiteiten, zoals dat naar […]

Jaarcongres 2018: Vroegmoderne geschiedenis in actuele debatten

Leuven, 9 november 2018 De vroegmoderne tijd kan de laatste jaren rekenen op grote belangstelling in Nederland en Vlaanderen. In politieke discussies over (nationale) identiteit, onderwijs en de erfgoedsector wijzen opiniemakers bijvoorbeeld maar al te graag op de economische, politieke, sociale en culturele verworvenheden van de periode voor 1800. Deze interesse in het verleden is […]

Jaarcongres 2017: Festiviteiten in de vroegmoderne Nederlanden

Op donderdag 26 en vrijdag 27 oktober vindt in Groningen het VNVNG jaarcongres 2017 plaats. Het thema van dit lustrumcongres is ‘Festiviteiten in de vroegmoderne Nederlanden’. Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), het Groninger Universiteitsfonds (GUF), Sustainable Society en The Groningen Research Institute for the Study of […]

Jaarcongres 2016: Biografen en hun biografieën over vroegmoderne personen

U kunt de folder-jaarcongres-2016 downloaden. BIOGRAFEN EN HUN BIOGRAFIEËN OVER VROEGMODERNE PERSONEN Brussel, Paleis der Academiën Hertogstraat 1, 1000 Brussel Rubenszaal vrijdag 28 oktober 2016 www.vnvng.eu Inschrijven kan door zich vóór donderdag 20 oktober aan te melden bij Griet.Vermeesch@vub.ac.be en door het overmaken van €20 (€10 tarief MA-studenten) op de rekening van de vereniging met vermelding “Jaarcongres 2016”: IBAN […]

Jaarcongres 2012: Lobbypraktijken in de vroegmoderne Nederlanden

Brussel 21 september 2012 Lees hier het verslag! Met bijdragen van: Arjan Nobel (Universiteit van Amsterdam): “Van tijt tot tijt bevordert ende gerecommandeert.” Plattelandslobby in Den Haag in de vroegmoderne tijd Klaas Van Gelder (Universiteit Gent), Lobbywerk van de Staten van Vlaanderen tijdens en meteen na de Spaanse Successieoorlog Femke Deen (Universiteit van Amsterdam): Lobbyen en […]