Jaarcongres 2012: Lobbypraktijken in de vroegmoderne Nederlanden

Brussel 21 september 2012 Lees hier het verslag! Met bijdragen van: Arjan Nobel (Universiteit van Amsterdam): “Van tijt tot tijt bevordert ende gerecommandeert.” Plattelandslobby in Den Haag in de vroegmoderne tijd Klaas Van Gelder (Universiteit Gent), Lobbywerk van de Staten van Vlaanderen tijdens en meteen na de Spaanse Successieoorlog Femke Deen (Universiteit van Amsterdam): Lobbyen en …

Jaarcongres 2011: Reformatorische controversen in Noord en Zuid

Universiteit Utrecht vrijdag 30 september 2011 Met bijdragen van: Mirjam van Veen (VU Amsterdam), ‘Religieus schermvechten’. De disputaties tussen gereformeerden en dopers in de zestiende eeuw Wim Francois (KU Leuven), Thomas Stapleton, controversetheoloog tussen Engeland en de Nederlanden Gert Gielis (KU Leuven), Slaan of zalven? Meningsverschillen aan katholieke zijde over de bestrijding van heterodoxie in …

Jaarcongres 2010: Onderwijs in Noord en Zuid (1500-1800)

Leuven 17 september 2010 Met bijdragen van: Dirk Leyder (Rijksarchief Brussel): Le premier et le principal objet d’un cours d’humanités. Over de positie van het Latijn en het klassieke gedachtegoed op de colleges van de Oostenrijkse Nederlanden Eddy Put (Rijksarchief Leuven en KU Leuven): Vroegmoderne Latijnse scholen in de Zuidelijke Nederlanden: een archivistische benadering Arjen Dijkstra (Universiteit …

Jaarcongres 2009: Propaganda en spektakel: Intochten en festiviteiten in de Nieuwe Tijd

Maastricht 19 september 2009 Met bijdragen van: Jac Geurts (Radboud Universiteit Nijmegen): “De ene Blijde Inkomste is de andere niet”. Verschillen in politieke iconografie gedurende de rondreis van Filips II door de Nederlanden in 1549 Jonas Goossenaerts (Universiteit Antwerpen): Materiele cultuur van 16e-eeuwse intochten Luc Duerloo(Universiteit Antwerpen): Ommegangen door de Aartshertogen in de 17e eeuw Joop …

Jaarcongres 2008: Verscheurd of verbonden? Adel in Noord en Zuid (1568-1648)

Diest 19 september 2008 Met bijdragen van: Petra Vanhoutte (Stadsarchief Diest): “Poner una pica en Flandes”.  Filips Willem van Oranje-Nassau (1554-1618) en zijn familiale belangen en contacten in Noord en Zuid Mirella Marini (Vrije Universiteit Amsterdam): 80 jaar vrouwen tussen Noord en Zuid: de Arenbergse patrimoniale politiek van Margaretha van der Marck-Arenberg (1527-1599) tot Anna van Croy …

Jaarcongres 2007: Internationale Handelsnetwerken en Culturele Contacten

Bergen op Zoom 21 september 2007 Met bijdragen van: Yolande Kortlever (Het Markiezenhof Historisch Centrum): De Bergse Paas- en Koudemarkten Peter De Cauwer (Universiteit Leuven): ‘Agir en court’. Het informatienetwerk van een Vlaams plattelandsbestuur: de Oudburg van Gent, 1621-1648 Maurits Ebben (Universiteit Leiden): García de Yllán, een bankierende koopman in brood, kogels en kunst,1591-1655 Maartje van Gelder (Universiteit van Amsterdam): In liefde …

Jaarcongres 2006: Filips de Schone (1478-1506). Een vergeten vorst.

Brussel 22 september 2006 Met bijdragen van: Paul De Win (Dienst Adel & Ridderorden, Brussel): Filips de Schone en de Brabantse adel of de Brabantse adel en Filips de Schone? Mario Damen (Universiteit Leiden): Politiek en devotie. De gebrandschilderde glazen van Filips de Schone in de Nederlanden Hans Smit (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag …

Jaarcongres 2005: De delta als verbinding en scheiding tussen Noord en Zuid, ca. 1585-1650

Middelburg 23 september 2005 Met bijdragen van: C.E. Heyning (Middelburg): De Delta als spil in de kunsthan­del en kunstproductie tussen Vlaanderen/Brabant en Zeeland/Hol­land F. van Lieburg (VU Amsterdam): Invloeden vanuit Vlaanderen op het Zeeuwse calvinisme A.M.J. de Kraker (VU, Amsterdam): Zeeuwen als droogleggers van geïnundeerde landen in Vlaanderen V. Enthoven (Marinemuseum Den Helder): De zogenaamde …

Jaarcongres 2004: Hoge Rechtspraak in de Nederlanden

Mechelen 1 oktober 2004 Met bijdragen van: Erik-Jan Broers(Universiteit van Tilburg): De Staatse Raad van Brabant, twee eeuwen provisionele rechtspraak Michel Oosterbosch (Algemeen Rijksarchief Brussel en KU Brussel): Het archief van de Grote Raad van Mechelen: mogelijkheden en beperkingen Sarah Castelain en Serge Dauchy (CNRS – Université de Lille 2): Het Parlement van Vlaanderen (1669-1789): één eeuw bewogen geschiedenis, …

Jaarcongres 2003: Oorlog en Samenleving in de Nieuwe Tijd

Breda 3 oktober 2003 Met bijdragen van: Marjolein ’t Hart (Universiteit van Amsterdam): Oorlog en oorlogslast in de Noordelijke Nederlanden, 16e-17e eeuw Etienne Rooms (Koninklijke Militaire School, Brussel): De weerslag van de oorlogvoering op de burgerbevolking van de Zuidelijke Nederlanden in de tweede helft van de 17e eeuw (1659-1700) Reinoud Vermoesen (Universiteit Antwerpen): De houding van de Aalsterse …