Jaarcongres 2012: Lobbypraktijken in de vroegmoderne Nederlanden

Brussel
21 september 2012

Lees hier het verslag!

Met bijdragen van:

Arjan Nobel
(Universiteit van Amsterdam): “Van tijt tot tijt bevordert ende gerecommandeert.” Plattelandslobby in Den Haag in de vroegmoderne tijd

Klaas Van Gelder (Universiteit Gent), Lobbywerk van de Staten van Vlaanderen tijdens en meteen na de Spaanse Successieoorlog

Femke Deen (Universiteit van Amsterdam): Lobbyen en andere mediastrategieën tijdens de Nederlandse Opstand in Amsterdam (1566-1578)

Nadine Akkerman (Universiteit Leiden): ‘Hofdames als Lobbyisten’.

Griet Vermeesch (Vrije Universiteit Brussel), Pr-deo petitioneren in achttiende-eeuws Antwerpen

Mart Rutjes (Universiteit van Amsterdam): De belangen van het volk. Lobbyen in een jonge vertegenwoordigende democratie, Nederland 1795-1801

Jaarcongres 2011: Reformatorische controversen in Noord en Zuid

Universiteit Utrecht
vrijdag 30 september 2011

Met bijdragen van:

Mirjam van Veen (VU Amsterdam), ‘Religieus schermvechten’. De disputaties tussen gereformeerden en dopers in de zestiende eeuw

Wim Francois (KU Leuven), Thomas Stapleton, controversetheoloog tussen Engeland en de Nederlanden

Gert Gielis (KU Leuven), Slaan of zalven? Meningsverschillen aan katholieke zijde over de bestrijding van heterodoxie in de Nederlanden (1545-1576)

Guido Marnef (U Antwerpen), Calvinisten en lutheranen in Antwerpen en Brussel (1566-1585): een controversiële relatie

Mirjam de Baar (RU Groningen), ‘Verbastert Christendom!’ Binnen- en buitenkerkelijke polemieken over ‘het verval der Christenen’ in de zeventiende eeuw

Jaarcongres 2010: Onderwijs in Noord en Zuid (1500-1800)

Leuven
17 september 2010

Met bijdragen van:

Dirk Leyder (Rijksarchief Brussel): Le premier et le principal objet d’un cours d’humanités. Over de positie van het Latijn en het klassieke gedachtegoed op de colleges van de Oostenrijkse Nederlanden

Eddy Put (Rijksarchief Leuven en KU Leuven): Vroegmoderne Latijnse scholen in de Zuidelijke Nederlanden: een archivistische benadering

Arjen Dijkstra (Universiteit Twente):  De erfgenamen van Gemma Frisius. Het wiskundeonderwijs aan de universiteit van Franeker in de zeventiende eeuw

Raoul De Kerf (Universiteit Antwerpen): De toegang tot en circulatie van technische kennis in het vroegmoderne Antwerpse ambachtswezen (1500-1750)

Willem Otterspeer (Universiteit Leiden): De verhouding tussen het algemeen vormend en specifiek trainend onderwijs aan de universiteit door de eeuwen heen

 

 

 

 

Jaarcongres 2009: Propaganda en spektakel: Intochten en festiviteiten in de Nieuwe Tijd

Maastricht
19 september 2009

Met bijdragen van:

Jac Geurts (Radboud Universiteit Nijmegen): “De ene Blijde Inkomste is de andere niet”. Verschillen in politieke iconografie gedurende de rondreis van Filips II door de Nederlanden in 1549

Jonas Goossenaerts
(Universiteit Antwerpen): Materiele cultuur van 16e-eeuwse intochten

Luc Duerloo
(Universiteit Antwerpen): Ommegangen door de Aartshertogen in de 17e eeuw

Joop Koopmans
(Rijksuniversiteit Groningen): De verjaardag van stadhouder Willem V in 1788 als publieke manifestatie in de pers

Eelco Elzenga (Nationaal Museum Paleis Het Loo, Apeldoorn): Traditie en vernieuwing. De intocht van de Nederlandse koningen en koninginnen voorafgaand aan hun inhuldiging

Jaarcongres 2008: Verscheurd of verbonden? Adel in Noord en Zuid (1568-1648)

Diest
19 september 2008

Met bijdragen van:

Petra Vanhoutte (Stadsarchief Diest): “Poner una pica en Flandes”.  Filips Willem van Oranje-Nassau (1554-1618) en zijn familiale belangen en contacten in Noord en Zuid

Mirella Marini
(Vrije Universiteit Amsterdam): 80 jaar vrouwen tussen Noord en Zuid: de Arenbergse patrimoniale politiek van Margaretha van der Marck-Arenberg (1527-1599) tot Anna van Croy (1564-1635)

Erik Swart(Universiteit Antwerpen): De oorlogsmannen. Militair professionalisme en adelscultuur in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, ca. 1590-1625

Jacques Moerman (Delft):Otto van Egmond (ca. 1522-1586), heer van de Keenenburg, lid van de Ridderschap van Holland, stabiele factor in de gewestelijke politiek vóór en tijdens de Opstand tegen Spanje

Dries Raeymaekers (Universiteit Antwerpen): In dienst van de dynastie. Adel uit Noord en Zuid aan het hof van de aartshertogen, 1598-1621

Jaarcongres 2007: Internationale Handelsnetwerken en Culturele Contacten

Bergen op Zoom
21 september 2007

Met bijdragen van:

Yolande Kortlever (Het Markiezenhof Historisch Centrum): De Bergse Paas- en Koudemarkten

Peter De Cauwer (Universiteit Leuven): ‘Agir en court’. Het informatienetwerk van een Vlaams plattelandsbestuur: de Oudburg van Gent, 1621-1648

Maurits Ebben
 (Universiteit Leiden): García de Yllán, een bankierende koopman in brood, kogels en kunst,1591-1655

Maartje van Gelder (Universiteit van Amsterdam): In liefde en werk met de Lage Landen verbonden: de Genuese koopman en literator Girolamo Conestaggio (1530? – 1616/18)

Esther Mijers (University of Reading): Studenten, Shakespeare en Spinoza – de internationale carriere van Thomas Johnson, libraire anglois te Rotterdam
 Peter Stabel (Universiteit Antwerpen) en Jeroen Puttevils (Universiteit Antwerpen): Werelden apart? Stedelijke cultuur en de internationale handelsgemeenschappen in Brugge en Antwerpen (15de-16de eeuw)

 

Jaarcongres 2006: Filips de Schone (1478-1506). Een vergeten vorst.

Brussel
22 september 2006

Met bijdragen van:

Paul De Win (Dienst Adel & Ridderorden, Brussel): Filips de Schone en de Brabantse adel of de Brabantse adel en Filips de Schone?

Mario Damen
(Universiteit Leiden): Politiek en devotie. De gebrandschilderde glazen van Filips de Schone in de Nederlanden

Hans Smit (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag en Universiteit van Amsterdam): Filips de Schone en de Staten en steden van Holland en Zeeland

Jac Geurts (Radboud Universiteit, Nijmegen): Filips de Schone en Gelre

Raymond Fagel (Universiteit Leiden, Vrije Universiteit Brussel): De Spaanse zomerkoning. Filips de Schone als koning van Castilië

Ben Roosens (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen): De kostbare bezittingen van Filips de Schone na zijn overlijden

Jaarcongres 2005: De delta als verbinding en scheiding tussen Noord en Zuid, ca. 1585-1650

Middelburg
23 september 2005

Met bijdragen van:

C.E. Heyning (Middelburg): De Delta als spil in de kunsthan­del en kunstproductie tussen Vlaanderen/Brabant en Zeeland/Hol­land

F. van Lieburg (VU Amsterdam): Invloeden vanuit Vlaanderen op het Zeeuwse calvinisme

A.M.J. de Kraker (VU, Amsterdam): Zeeuwen als droogleggers van geïnundeerde landen in Vlaanderen

V. Enthoven (Marinemuseum Den Helder): De zogenaamde blokkade van Antwerpen

J. Parmentier (Universiteit Gent): De maritiem-economische schets van de Deltahavens, 15de-18de eeuw

A.C. Meijer (Zeeuws Archief): Archivalia voor het onderzoek van de handelsstromen tussen Zuid en Noord: de Zeeuwse en de Brabantse tollen

Jaarcongres 2004: Hoge Rechtspraak in de Nederlanden

Mechelen
1 oktober 2004

Met bijdragen van:

Erik-Jan Broers(Universiteit van Tilburg): De Staatse Raad van Brabant, twee eeuwen provisionele rechtspraak

Michel Oosterbosch (Algemeen Rijksarchief Brussel en KU Brussel): Het archief van de Grote Raad van Mechelen: mogelijkheden en beperkingen

Sarah Castelain en Serge Dauchy (CNRS – Université de Lille 2): Het Parlement van Vlaanderen (1669-1789): één eeuw bewogen geschiedenis, gevolgd door L’Université de Douai après l’institution du Parlement de Flandre: vers la laïcisation d’une justice privilégiée

Florike Egmond (Nationaal Archief Den Haag): Fragmentatie: hoge rechtspraak en politiek in de Republiek

Marjan Vrolijk (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis Den Haag): Het belang van het vorstelijk gratierecht in de vroegmoderne Nederlandse samenleving

Wim Hüsken (Stedelijke Musea Mechelen): Inleiding op de tentoonstelling De Grote Raad. Moord, woordbreuk en andere schandalen