CfP: ‘Faking it: Forgery and Fabrication in Late Medieval and Early Modern Culture’

deadline: 30 januari 2019

In Götenburg (Zweden) vindt van 15 t/m 17 augustus 2019 een congres plaats over vervalsing in de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd.

What is real and what is fake? And why does it matter? As soon as objects, texts and utterances (be they pragmatic or artistic) become imbued with a sense of authority or authenticity, there is a potential to produce other objects, texts and utterances which mimic and attempt to siphon off that authority and authenticity. In late medieval and early modern European culture (1400-1750), this potential was realized in new and unprecedented ways. Social, technological, and intellectual developments forever altered many activities which fall under the remit of forgery and fabrication, spurring lively debate about truth and falsity. The printing press transformed the production, distribution and marketing of texts and images. Heightened interest in classical antiquity changed how scholars interacted with and assigned value to artefacts originating in past cultures. Legal developments altered how artworks and documents were policed, and how authorship and authenticity were instantiated.

Voor meer informatie, zie de volledige oproep.

CfP: Foreign Eyes on the Republic

Deadline: 14 december 2018

We hebben snel een oordeel over de ander, maar wat denkt de ander van ons? Hoe keken Duitsers, Polen, Italianen, Fransen, Denen, Spanjaarden, Engelsen, Zwitsers, IJslanders en al die andere buitenlanders naar de Republiek? Hadden ze nog ontzag voor die voormalige grootmacht of was hun blik meewarig?

Op 21 en 22 februari 2019 vindt in Nijmegen de conferentie ‘Foreign Eyes on the Republic’ plaats. De organisatoren nodigen (kunst)historici en letterkundigen uit om voorstellen voor papers in te dienen. Voor meer informatie, zie de volledige oproep.

CfP: The Artistic Taste of Nations

deadline: donderdag 15 november 2018

Op 13 en 14 juni 2019 vindt aan de Vrije Universiteit Amsterdam het congres The Artistic Taste of Nations: Contesting Geographies of European Art, 1550-1815 plaats. De organisatoren nodigen (kunst)historici en letterkundigen uit om paper proposals in te dienen voor donderdag 15 november 2018. Voor meer informatie over de organisatie en het thema, zie de volledige call for papers op de website van de werkgroep Zeventiende Eeuw.

CfP: jaarboek 18e eeuw over Robinson Crusoe en Robinsonades

Deadline: 1 december 2018

In 1719 publiceerde Daniel Defoe zijn succesroman Robinson Crusoe. (…) Om de driehonderdste verjaardag van Defoes roman te vieren nodigt de redactie van het Jaarboek De Achttiende Eeuw geïnteresseerden uit een abstract in te sturen over achttiende-eeuwse thema’s die verband houden met Robinson Crusoe. We staan open voor bijdragen over nieuwe aspecten, hedendaagse interpretaties, achttiende-eeuwse bewerkingen of andere uitlopers van Robinson Crusoe, maar ook voor artikels over thema’s als reizen en de opkomst van de (avonturen)roman, kolonialisme en slavernij. Abstracts kunnen worden opgestuurd naar jaarboek@18e-eeuw.nl tegen 1 december 2018. Peter Altena zal optreden als gastredacteur.

Voor meer informatie, zie de volledige oproep.

CfP: Food and Faith in the Early Modern World, c. 1400 – c. 1700

Deadline: vrijdag 21 september 2018

Op vrijdag 23 november 2018 vindt in Christ College, University of Cambridge, een ééndaags congres plaats over de relatie tussen voedsel en religie in de vroegmoderne tijd.

‘As the field of Food History has come into fruition in the last two decades, historians are increasingly following anthropologists in recognising that food and eating play a significant role in religious identity formation. Since through eating food literally becomes us, food is intricately connected to how we understand the body, the material world, and the functioning of the spiritual realm within this system.

(…)

This one day conference accordingly aims to explore the multifaceted connections between food and religion in the early modern world, c. 1400 – c. 1700. It takes a broad geographical view, to encourage discussion of a range of religions, in accordance with a recent historical drive to recognise the global significance of historical events.’

Voor meer informatie, zie de aankondiging.

CfP: Small Things in the Eighteenth Century

Deadline: 15 oktober 2018

Op donderdag 6 juni 2019 organiseert het Centre for Eighteenth Century Studies aan de University of York een symposium rond kleine voorwerpen. In de literatuur over vroegmoderne materiële cultuur worden deze kleine voorwerpen vaak over het hoofd gezien, stellen de organisatoren.

‘We are interested in how the scale of things shapes the cultural and / or literary significance of objects and what size might illuminate more broadly about the value and meanings of material culture.’

Voor meer informatie, zie de volledige CfP.

CfP – Monarchie en moderniteit, 1500-1945

Deadline: 15 juni 2018, zie de volledige CfP

8-9 januari 2019, Cambridge, Verenigd Koninkrijk

Tijdens dit internationale congres van de Royal Historical Society staat de rol van monarchieën in de vroegmoderne en moderne geschiedenis centraal. In verschillende panels analyseren historici en andere academici de politieke betekenis van monarchieën en hun socio-culturele, psychologische, religieuze en spirituele rollen. Geïnteresseerden kunnen een voorstel indienen voor een presentatie van twintig minuten. Na het congres zullen de papers worden geredigeerd en uitgegeven in een congresbundel. Bijdragen in het Nederlands en Frans worden geaccepteerd, maar de organisatie moedigt het gebruik van Engels wel expliciet aan.