CfP: Jaarcongres De Zeventiende Eeuw 2019 “Deugd & Ondeugd. Morele scherpslijperij in de zeventiende-eeuwse Nederlanden”

Deadline: 1 maart 2018

Universiteit Antwerpen, vrijdag 30 augustus 2019

Deugd en ondeugd waren alomtegenwoordig in de zeventiende eeuw. (…) Met het jaarcongres willen we niet alleen een staat opmaken van deugd en ondeugd in de zeventiende-eeuwse Nederlanden, maar ook inzicht verkrijgen in de complexe werking tussen norm en praktijk. Moraal was zelden of nooit statisch, maar werd op een bijzonder persoonlijke wijze toegeëigend, geaccommodeerd of gecontesteerd. Daarnaast wil het congres nieuw licht werpen op de verschillende moral communities. Naargelang van iemands sociale positie, gender, leeftijd, herkomst, religie en andere eigenschappen konden waardenpatronen immers fel van elkaar verschillen. Op het congres willen we dus zoveel mogelijk opvattingen over deugd en ondeugd in de Lage Landen aan bod laten komen en bediscussiëren.

Voor meer informatie, zie de volledige CfP

CfP: ‘Faking it: Forgery and Fabrication in Late Medieval and Early Modern Culture’

deadline: 30 januari 2019

In Götenburg (Zweden) vindt van 15 t/m 17 augustus 2019 een congres plaats over vervalsing in de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd.

What is real and what is fake? And why does it matter? As soon as objects, texts and utterances (be they pragmatic or artistic) become imbued with a sense of authority or authenticity, there is a potential to produce other objects, texts and utterances which mimic and attempt to siphon off that authority and authenticity. In late medieval and early modern European culture (1400-1750), this potential was realized in new and unprecedented ways. Social, technological, and intellectual developments forever altered many activities which fall under the remit of forgery and fabrication, spurring lively debate about truth and falsity. The printing press transformed the production, distribution and marketing of texts and images. Heightened interest in classical antiquity changed how scholars interacted with and assigned value to artefacts originating in past cultures. Legal developments altered how artworks and documents were policed, and how authorship and authenticity were instantiated.

Voor meer informatie, zie de volledige oproep.

Bijdragen ‘Revolutionary Material Cultures’ gevraagd

Deadline: woensdag 31 oktober 2018


De populaire publieksgeschiedeniswebsite Age of Revolutions is op zoek naar stukken over de materiële cultuur van revoluties. 

“For this series, we are calling for post proposals that examine the ways in which materials reflect revolution (action and ideas), as well as how materials shaped revolutionary action.”

Voorstellen voor posts van ongeveer 1500 woorden kunnen tot 31 oktober 2018 ingeleverd worden via de submissions-tab op de website.

CfP: Foreign Eyes on the Republic

Deadline: 14 december 2018

We hebben snel een oordeel over de ander, maar wat denkt de ander van ons? Hoe keken Duitsers, Polen, Italianen, Fransen, Denen, Spanjaarden, Engelsen, Zwitsers, IJslanders en al die andere buitenlanders naar de Republiek? Hadden ze nog ontzag voor die voormalige grootmacht of was hun blik meewarig?

Op 21 en 22 februari 2019 vindt in Nijmegen de conferentie ‘Foreign Eyes on the Republic’ plaats. De organisatoren nodigen (kunst)historici en letterkundigen uit om voorstellen voor papers in te dienen. Voor meer informatie, zie de volledige oproep.

CfP: The Artistic Taste of Nations

deadline: donderdag 15 november 2018

Op 13 en 14 juni 2019 vindt aan de Vrije Universiteit Amsterdam het congres The Artistic Taste of Nations: Contesting Geographies of European Art, 1550-1815 plaats. De organisatoren nodigen (kunst)historici en letterkundigen uit om paper proposals in te dienen voor donderdag 15 november 2018. Voor meer informatie over de organisatie en het thema, zie de volledige call for papers op de website van de werkgroep Zeventiende Eeuw.

CfP: jaarboek 18e eeuw over Robinson Crusoe en Robinsonades

Deadline: 1 december 2018

In 1719 publiceerde Daniel Defoe zijn succesroman Robinson Crusoe. (…) Om de driehonderdste verjaardag van Defoes roman te vieren nodigt de redactie van het Jaarboek De Achttiende Eeuw geïnteresseerden uit een abstract in te sturen over achttiende-eeuwse thema’s die verband houden met Robinson Crusoe. We staan open voor bijdragen over nieuwe aspecten, hedendaagse interpretaties, achttiende-eeuwse bewerkingen of andere uitlopers van Robinson Crusoe, maar ook voor artikels over thema’s als reizen en de opkomst van de (avonturen)roman, kolonialisme en slavernij. Abstracts kunnen worden opgestuurd naar jaarboek@18e-eeuw.nl tegen 1 december 2018. Peter Altena zal optreden als gastredacteur.

Voor meer informatie, zie de volledige oproep.

Oproep prijs masterscriptie Gent

De Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (MGOG) bekroont een masterscriptie met betrekking tot de geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis van de stad Gent. Deelnemen kan nog tot 12 september. Meer informatie vindt u op de website van de Maatschappij.