5. Rene Vermeir en Hugo de Schepper, red., Hoge Rechtspraak in de Oude Nederlanden (Maastricht 2007)

Inleiding – Hugo de Schepper en Rene Vermeir De Staatse Raad van Brabant. Twee euwen provisionele rechtspraak in strafzaken Erik-Jan M.F.C. Broers Violence and political culture in Brabant. The Antwerp craft guild’s opposition against the central authorities in 1659 Birgit Houben De Grote Raad: moord, woordbreuk en andere schandalen. Naar aanleiding van de tentoonstelling in …

4. Geurts (J.) en de Schepper (H.) red., Staatsvorming onder Bourgondiërs en Habsburgers. Theorie en Praktijk (Maastricht 2006)

Inleiding Jac Geurts en Hugo de Schepper Staatsgezag en macht in de Nederlanden. Verworvenheden en beperkingen in het Bourgondisch-Habsburgse systeem. Hugo de Schepper Recht en territorium. De Lotharingse ambities van Philips de Goede. Robert Stein Tussen droom en daad. Karel de Stoute en diens plannen voor een nieuw gewest: ‘Maasland’. Jac Geurts Edellieden en verschuivende …

3. Raymond Fagel en David Onnekink, red., Oorlog en Samenleving in de Nieuwe Tijd (Maastricht 2005)

Inleiding Raymond Fagel en David Onnekink De prijs van de vrijheid: de Opstand en de belastingdruk in de noordelijke Nederlanden Marjolein ’t Hart De weerslag van de oorlogvoering op de burgerbevolking in de Zuidelijke Nederlanden in de tweede helft van de 17e eeuw (1667-1700) Etienne Rooms Een bres in de muur: functie van de wallen …

2. S. Groenveld, M. Ebben en R. Fagel, red., Tussen Munster & Aken. De Nederlandse Republiek als grote mogendheid (1648-1748) (Maastricht 2005)

Ter inleiding Simon Groenveld Aan het begin van een grote tijd. De Republiek als opkomende mogendheid bij de Vrede van Munster (1648) Simon Groenveld Persuasie en mediatie: de Republiek en de Vrede van Nijmegen (1678) Peter Rietbergen Zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Wilhelm III., die niederländische Republik und der Friede von Rijswijk (1697) Helmut Gabel ‘Een …

1. Marnef (G.) en Vermeir (R.), red., Adel en macht. Politiek, cultuur, economie (Maastricht 2004)

Ter inleiding Guido Marnef en René Vermeir De regenten, de Republiek en het aristocratiseringsproces: een terugblik Joop de Jong ‘Van robins tot très grands nobles’. Carrièreplanning en huwelijksstrategie bij het geslacht Richardot in de Zuidelijke Nederlanden (1540-1701) Jürgen Vanhoutte Stijgende lagere adel. Van Duvenvoirde naar Wassenaer 1523-1665 Simon Groenveld Eer en geweld in de Oost-Nederlandse …