5. Rene Vermeir en Hugo de Schepper, red., Hoge Rechtspraak in de Oude Nederlanden (Maastricht 2007)

Inleiding – Hugo de Schepper en Rene Vermeir

De Staatse Raad van Brabant. Twee euwen provisionele rechtspraak in strafzaken Erik-Jan M.F.C. Broers

Violence and political culture in Brabant. The Antwerp craft guild’s opposition against the central authorities in 1659 Birgit Houben

De Grote Raad: moord, woordbreuk en andere schandalen. Naar aanleiding van de tentoonstelling in het Mechelse Schepenhuis Wim Husken

Archief of niet? De procesdossiers van de Grote Raad voor de Nederlanden te Mechelen Michel Oosterbosch

Gratie als hoge rechtspraak. Het belang van het vorstelijk gratierecht in de vroegmoderne Nederlandse samenleving Marjan Vrolijk

Shaker Publishing ISBN: 978-90-423-0307-2 112 p.

Bestel de pdf-versie hier!

4. Geurts (J.) en de Schepper (H.) red., Staatsvorming onder Bourgondiërs en Habsburgers. Theorie en Praktijk (Maastricht 2006)

Inleiding Jac Geurts en Hugo de Schepper

Staatsgezag en macht in de Nederlanden. Verworvenheden en beperkingen in het Bourgondisch-Habsburgse systeem. Hugo de Schepper

Recht en territorium. De Lotharingse ambities van Philips de Goede. Robert Stein

Tussen droom en daad. Karel de Stoute en diens plannen voor een nieuw gewest: ‘Maasland’. Jac Geurts

Edellieden en verschuivende grenzen. Enkele overwegingen over de Franche-Comté tussen 1477 en 1500 Hans Cools

Marguerite d’Autriche et le comté de Bourgogne (1509-1530): le redressement économique de la France-Comté Paul Delsalle

Gevaarlijke grenzen: Gelre, Gullik en Kleef in hun conflicten en bondgenootschappen met de Bourgondische vorsten (1473-1543) Aafje Groustra-Werdekker

Politiek macht en militaire verdediging in het Limburgse Maasdal ten tijde van de Habsburgs-Gelderse conflicten in de zestiende eeuw Wim Hupperetz

Une dipplomatie bourguignonne? Les rapports entre le Comté de Bourgogne et les cantons suisses aux XVI-XVIIèmes siècles Christian Windler

Shaker Publishing,  208 p. ISBN 90-423-0283-6.

3. Raymond Fagel en David Onnekink, red., Oorlog en Samenleving in de Nieuwe Tijd (Maastricht 2005)

Inleiding Raymond Fagel en David Onnekink

De prijs van de vrijheid: de Opstand en de belastingdruk in de noordelijke Nederlanden Marjolein ’t Hart

De weerslag van de oorlogvoering op de burgerbevolking in de Zuidelijke Nederlanden in de tweede helft van de 17e eeuw (1667-1700) Etienne Rooms

Een bres in de muur: functie van de wallen in de regionaal-economische ontwikkeling. Houding van de Aalsterse economische actoren tijdens de oorlogen van Lodewijk XIV (1667-1714) Reinoud Vermoesen

De invloed van de vestingbouw op de bevolking in de Nederlanden tijdens de regeerperiode van Karel V Bernhard Roosens

Procedures en problemen rond de aanleg en het onderhoud van de vestingswerken in de Republiek in de jaren tachtig van de zeventiende eeuw J.P.C.M. van Hoof

Shaker Publishing, 124 p. (ISBN 90-423-0274-7)

2. S. Groenveld, M. Ebben en R. Fagel, red., Tussen Munster & Aken. De Nederlandse Republiek als grote mogendheid (1648-1748) (Maastricht 2005)

Ter inleiding Simon Groenveld

Aan het begin van een grote tijd. De Republiek als opkomende mogendheid bij de Vrede van Munster (1648) Simon Groenveld

Persuasie en mediatie: de Republiek en de Vrede van Nijmegen (1678) Peter Rietbergen

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Wilhelm III., die niederländische Republik und der Friede von Rijswijk (1697) Helmut Gabel

‘Een generale, goede en duyrsame vreede’: het Utrechtse vredescongres (1713) vanuit Staats perspectief David Onnekink

Die Niederlande und der Aachener Friede (1748) Heinz Duchhardt

Shaker Publishing, 2005, 75 p. (ISBN 90-423-0262-3)

1. Marnef (G.) en Vermeir (R.), red., Adel en macht. Politiek, cultuur, economie (Maastricht 2004)

Ter inleiding Guido Marnef en René Vermeir

De regenten, de Republiek en het aristocratiseringsproces: een terugblik Joop de Jong

‘Van robins tot très grands nobles’. Carrièreplanning en huwelijksstrategie bij het geslacht Richardot in de Zuidelijke Nederlanden (1540-1701) Jürgen Vanhoutte

Stijgende lagere adel. Van Duvenvoirde naar Wassenaer 1523-1665 Simon Groenveld

Eer en geweld in de Oost-Nederlandse adelscultuur (1550-1700) Conrad Gietman

‘Un pain pour le chocolat’. Het dienstpersoneel van de graaf en de gravin van Bergeyck (ca. 1685–1741) Koen De Vlieger-De Wilde

Botsende consumptiemodellen? De symbolische betekenis van goederenbezit en verbruik bij de Antwerpse adel (ca. 1780) Bruno Blondé

Shaker Publishing, 2004, 141 p. (ISBN 90-423-0252-6)