VNVNG2020: De schakels van de kennisketen

Informatie verzamelen en verspreiden in de Nieuwe Tijd

Vrijdag 30 oktober 2020, 10:00-15:15
Online event via Zoom

De Nieuwe Tijd kende een spectaculaire groei van informatie-uitwisseling op allerlei vlakken. De uitvinding van de drukpers geldt zelfs als één van de beginpunten van het vroegmoderne tijdperk. Dankzij de boekdrukkunst kon het gedrukte woord een veelvoud van mensen bereiken, die tot op dat moment handgeschreven manuscripten moesten raadplegen of afhankelijk waren van orale kennisoverdracht. Maar de organisatie en werking van informatieverstrekking hield meer in dan alleen de uitvinding van de drukpers.

De ontwikkeling en uitbreiding van kennis- en informatienetwerken vormen een ander belangrijk onderdeel van de veranderingen in verschillende domeinen van het vroegmoderne leven, zowel in de politiek als in de economie, in religieuze instellingen, en in de wereld van kunst, cultuur en wetenschap. De concrete vorm van deze netwerken en de materiële organisatie van de informatieverzameling en transmissie verschilde echter van geval tot geval.

In het VNVNG-Jaarcongres van dit jaar willen we aandacht besteden aan de praktische organisatie van informatie- en kennisverspreiding in de Nieuwe Tijd, haar kanalen en infrastructuur. We kijken naar recent onderzoek op het vlak van materiële cultuur en de ‘hardware’ van informatieverspreiding, van professionele netwerken en circulatie van kennis door teksten, beelden en objecten, en van archieven en bibliotheken als containers van kennis.

Programma

Blok 1: 10.00-11.00

Guido Marnef (Universiteit Antwerpen, voorzitter VNVNG)
Welkom en introductie
Presentatie van het jongste nummer van Nieuwe Tijdingen

Megan Williams (Rijksuniversiteit Groningen) 
Paper’s Place in Early Modern Diplomatic Information Networks

Discussie

Blok 2: 11.30-12.45

Helmer Helmers (Humanities Cluster – KNAW)
Emanuel van Meterens Memorien en de diplomatie

Nina Lamal (Humanities Cluster – KNAW)
Verspreiden en verzamelen van handgeschreven nieuwsbrieven in de Lage Landen (1580-1621)

Discussie

Blok 3: 14.00-15.15

Liesbeth Corens (Queen Mary University of London)
Missiven en martelaren: versluiering in Engelse katholieke collecties

Dirk van Miert (Universiteit Utrecht)
Hoe modelleren we de geleerde netwerken van de ‘Republiek der Letteren’?

Discussie

Locatie

Het Jaarcongres vindt dit jaar plaats als een online event, georganiseerd door de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. De lezingen worden bijgevolg live uitgezonden. Geïnteresseerden kunnen ze virtueel bijwonen. We gebruiken hiervoor het programma Zoom. Na registratie krijgt u een link toegestuurd naar de (beveiligde) digitale omgeving. U hoeft hiervoor zelf niets te installeren.

Aanmelden