De Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis is een dynamisch samenwerkingsverband van een groot aantal historici in Vlaanderen en Nederland die zich bezighouden met de bestudering van het vroegmoderne tijdvak. Doelstelling is het aanhalen van onderlinge contacten door middel van het uitwisselen van gegevens, het organiseren van conferenties, doorgeven van nieuwsberichten en de publicatie van lezingen.

Op dit moment staan onderzoeksgegevens op onze website van de leden die dat wensen (ruim tachtig). De vereniging heeft bijna twintig conferenties en onderzoeksdagen georganiseerd en negen bundels uitgegeven. Op onze website, www.vnvng.eu vindt u een uitgebreid overzicht van onze activiteiten.

Hierbij willen wij u uitnodigen tot lidmaatschap. Voor slechts € 25 per jaar ontvangt u jaarlijks een bundel essays gebaseerd op het jaarcongres. Daarnaast mag u als welkomstgeschenk een gratis extra publicatie kiezen uit de vorige jaargangen (zolang de voorraad strekt).

Om de Vereniging te laten functioneren is het noodzakelijk dat de leden een bijdrage betalen om in de directe onkosten te voorzien. Deze lidmaatschapsbijdrage is vastgesteld op € 25 per jaar.

U kunt dit bedrag overmaken op volgende rekening met vermelding ‘nieuw lid’:
IBAN: BE96 0682 3425 2805
BIC: GKCCBEBB

Gelieve daarbij per e-mail aan de secretaris (secretaris@vnvng.eu) de volgende gegevens te bezorgen:

–       Uw naam
–       Uw titel/functie
–       Eventueel uw instelling
–       Uw postadres, waarop u de jaarboeken wenst te ontvangen
–       Uw e-mailadres
–       Uw onderzoeksbelangstelling kort omschreven
–       Uw eventuele publicaties, of uw homepage waarop die te zien zijn
–       Aangeven of uw gegevens (zonder adres) op de website mogen worden geplaatst
–       Uw keuze voor het welkomstgeschenk (u mag kiezen uit deze lijst – mits voorradig).

De secretaris neemt vervolgens contact met u op om uw lidmaatschap te bevestigen.