Jaarcongres 21 september 2012: Lobbypraktijken in de vroegmoderne Nederlanden

Brussel, Paleis der academiën, vrijdag 21 september 2012

Een goed begrip van de mate waarin belangengroepen actief waren in het beïnvloeden van de politieke besluitvorming is essentieel voor ons inzicht in de vroegmoderne politieke cultuur. Vandaag wordt steeds beter begrepen dat politieke besluitvorming een proces was waarbij uiteenlopende maatschappelijke groepen wisselende allianties aangingen en tegenstellingen ondervonden. Door lobbypraktijken te bestuderen, krijgen we een beter zicht op dat proces.

Ondanks het onmiskenbare belang van lobbypraktijken in de politieke cultuur van de vroegmoderne tijd, heeft het thema tot nu toe weinig aandacht genoten in de historiografie. Dit jaarcongres van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis zal ruimte bieden voor een eerste verkenning van het thema.

Inschrijven kan door voor 10 september € 20 over te maken op een van de volgende rekeningnummers, met vermelding “Dag van het Onderzoek”:

  • voor Vlaanderen 068-2342528-05 (VNVNG te Brussel);
  • voor Nederland 4709880 (VNVNG te Oegstgeest)

Info bij: secretaris@vnvng.eu