‘Het pleit is in den zak!’
Procesdossiers uit het Ancien Regime en hun perspectieven voor historisch onderzoek.

Studiedag in het Algemeen Rijksarchief
Maandag 11 maart 2013
Harald Deceulaer & Sébastien Dubois

Voor meer informatie: CFP Het pleit is in den zak