Doctoraatsbeurs: symbolisch geweld tijdens de Nederlandse opstand

Klaar met je master, gefascineerd door de Nederlandse Opstand, de conflicten tussen katholieken en protestanten over godsdienstvervolging en de onfortuinlijke impact van de talrijke terdoodveroordelingen en executies door de konings- en staatsgezinde partij tijdens dit conflict? Dan is dit doctoraatsproject misschien iets voor jou.

Voor de Onderzoeksgroep Nieuwe Tijd, Leuven zoeken wij een gemotiveerde doctoraatsstudent(e). Je verricht innovatief wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse Opstand, en in het bijzonder naar de functie en vorm van terdoodveroordelingen. Dit resulteert in een proefschrift over dit boeiend onderwerp dat een inzicht biedt in het symbolisch geweld tijdens deze terechtstellingen, en impact op stad, staat en maatschappij. Tussentijdse resultaten worden in wetenschappelijke artikelen gepubliceerd, al dan niet in co-publicatie met andere medewerkers op dit project. Het bronnenonderzoek wordt ontsloten via een database. De wetenschappelijke begeleiding gebeurt door promotor prof. Dr. Violet Soen; de kandidaat rapporteert eveneens aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, de financierder van dit project.

Voor meer informatie, zie de volledige vacature.