Promotieplekken UAntwerpen over toekomstverwachtingen in vroegmoderne tijd

Deadline: zondag 26 april 2020

De afdeling Geschiedenis van de UAntwerpen is op zoek naar twee promovendi voor het ERC Starting Grant Project “Back to the Future: Future expectations and actions in late medieval and early modern Europe, c.1400-c.1830”. Prof. dr. Jeroen Puttevils zal de promovendi begeleiden.

To gain more insight in how people in the past thought about the future and how this affected their actions, this project draws on a combination of close and distant reading methods of more than 15,000 letters written (…) in the period 1400-1830.

Het onderzoek van de promovendi focust zich op brieven van kooplieden in twee categorieën:

  • brieven in het Italiaans (vacature)
  • brieven in het Duits en Nederlands (vacature)

De deadline voor sollicitaties is zondag 26 april 2020.

Doctoraatsbeurs: symbolisch geweld tijdens de Nederlandse opstand

Klaar met je master, gefascineerd door de Nederlandse Opstand, de conflicten tussen katholieken en protestanten over godsdienstvervolging en de onfortuinlijke impact van de talrijke terdoodveroordelingen en executies door de konings- en staatsgezinde partij tijdens dit conflict? Dan is dit doctoraatsproject misschien iets voor jou.

Voor de Onderzoeksgroep Nieuwe Tijd, Leuven zoeken wij een gemotiveerde doctoraatsstudent(e). Je verricht innovatief wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse Opstand, en in het bijzonder naar de functie en vorm van terdoodveroordelingen. Dit resulteert in een proefschrift over dit boeiend onderwerp dat een inzicht biedt in het symbolisch geweld tijdens deze terechtstellingen, en impact op stad, staat en maatschappij. Tussentijdse resultaten worden in wetenschappelijke artikelen gepubliceerd, al dan niet in co-publicatie met andere medewerkers op dit project. Het bronnenonderzoek wordt ontsloten via een database. De wetenschappelijke begeleiding gebeurt door promotor prof. Dr. Violet Soen; de kandidaat rapporteert eveneens aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, de financierder van dit project.

Voor meer informatie, zie de volledige vacature.

Promotieplek UAntwerpen vroegmoderne politieke cultuur

Deadline: zondag 12 augustus 2018

Het Departement Geschiedenis van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen zoekt een voltijds (100%) promovendus in het domein van de vroegmoderne politieke cultuur. De promovendus schrijft een proefschrift binnen het project ‘Jagen uit ambitie: De vorstelijke macht en representatie van de macht aan het Hof van Savoie’.

Voor meer informatie, zie de vacature.