Colloquium Censorship and Religion in the early modern Low Countries, Leuven 6 november

Dit colloquium besteedt aandacht aan censuur, stuing en (zelf)controle van lezen en schrijven in de vroegmoderne Nederanden. Het woord censuur is in de katholieke en de protestantse traditie een welbekend begrip. Het verschil tussen de Index librorum prohibitorum in de katholieke wereld en het vastleggen van “deugdelijke boeken” voor een dominee-opleiding en de gemeente is […]

Call for Papers – deadline 1 november 2012

‘Het pleit is in den zak!’ Procesdossiers uit het Ancien Regime en hun perspectieven voor historisch onderzoek. Studiedag in het Algemeen Rijksarchief Maandag 11 maart 2013 Harald Deceulaer & Sébastien Dubois Voor meer informatie: CFP Het pleit is in den zak